Sáu điểm cần chuẩn bị chi tiết để khởi nghiệp thành công

Các bạn startup thường tập trung quá nhiều vào các điểm khác nhau, nhưng cái cần chi tiét thì các bạn lại không thực hiện.

Đào tạo - Tư vấn - cách đây 2 tháng

Tác giả: Ths Vũ Tuấn Anh - Giảng viên- Coach – Mentor quản trị hiệu suất doanh nghiệp, lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhân sự và chiến lược