"Ùn" năng lượng tái tạo: Câu chuyện không chỉ riêng Việt Nam

Đó là chia sẻ của ông Jérôme Pécresse - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GE Renewable Energy khi trao đổi với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp.

Đầu tư công - cách đây 21 giờ

Tác giả: Đinh Thanh - Lê Sáng