[CLIP TẠO ĐỘNG LỰC]: 3 yếu tố dẫn tới thành công

Kiên trì là một yếu tố quan trọng trong việc thành công nhưng hiếm người có được. Vì vây phải trau dồi qua thời gian và rèn luyện.

- cách đây 2 ngày

Tác giả: ST