Vì sao các địa phương chậm thực hiện quy hoạch giai đoạn 2021-2030?

Enternews.vn Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên các Bộ, ngành, địa phương chưa có cơ sở để triển khai.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch, Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Từ khi Luật Quy hoạch được thông qua đến khi có hiệu lực thi hành có khoảng thời gian 13 tháng để thực hiện việc chuyển tiếp các quy hoạch và triển khai lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Văn bản hướng dẫn ... chậm 

Ninh Thuận là một trong những địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc

Ninh Thuận là một trong những địa phương vẫn gặp khó khăn trong việc "gia hạn" các dự án đã được phê duyệt cho giai đoạn tiếp theo. (Ảnh quy hoạch cảng Cà Ná tại Ninh Thuận).

Tuy nhiên, do việc chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và việc chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các Bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 là chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. 

Minh chứng cho điều này có thể kể đến những khó khăn khi các địa phương gặp phải trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch. 

Ví dụ như Tỉnh Thừa Thiên Huế gặp khó khăn trong việc thực hiện lập quy hoạch tỉnh. Do Quy hoạch Quốc gia, quy hoạch vùng chưa được xây dựng theo Luật Quy hoạch mới. Vì vậy, tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Chính phủ sớm triển khai nghiên cứu và công bố các địa phương trước về chiến lược quy hoạch quốc gia, vùng giai đoạn 2020-2030, để làm cơ sở hoàn thiện quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng, quốc gia.

Bên cạnh đó, cũng phải kể đến câu chuyện của Ninh Thuận. Theo chia sẻ của đại diện tỉnh Ninh Thuận, bên cạnh các khó khăn xuất phát từ nội tại nền kinh tế như chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lực đầu tư, kết cấu đầu tư, đặc biệt là biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Trong quá trình phát triển, tỉnh Ninh Thuận cũng xuất hiện những khó khăn vướng mắc, mới nhất là bổ sung quy hoạch vào các lĩnh vực đã được chính phủ ban hành chủ trương theo Nghị quyết 115 về cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Ninh Thuận.

Ví dụ như các chương trình về phát triển năng lượng tái tạo, điện khí, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ thống truyền tải điện gắn với các nhà máy điện.

Vì vậy, tỉnh Ninh Thuận đề xuất, bổ sung, cập nhật các dự án chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt bổ sung và tích hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Lý giải về những khó khăn, vướng mắc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật Quy hoạch và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018, việc triển khai lập quy hoạch mới cho thời kỳ 2021-2030 được thực hiện từ ngày 01/3/2018. Tuy nhiên, do các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch chậm được ban hành nên các Bộ, ngành, địa phương chưa có cơ sở để triển khai xây dựng, trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và dự toán phí lập quy hoạch.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt nếu có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và theo khoản 2 Điều 54 Luật Quy hoạch, trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt quy định của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, Luật Quy hoạch không có quy định về trình tự điều chỉnh cục bộ.

Đồng thời, một số Bộ, ngành và địa phương còn có cách hiểu khác nhau khi xác định các quy hoạch thuộc phạm vi áp dụng tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch. Do vậy, việc áp dụng quy định của Luật Quy hoạch đối với việc điều chỉnh các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực sẽ mất nhiều thời gian hơn so với trước đây, không bảo đảm sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

Đồng thời, Nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV chỉ quy định việc tiếp tục thực hiện các quy hoạch nói trên đến hết thời kỳ quy hoạch và chỉ được điều chỉnh kéo dài thời hạn quy hoạch trong trường hợp quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hết thời hạn trước khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Do vậy, một số Bộ, ngành và địa phương gặp khó khăn trong việc thực hiện quy hoạch, nhất là việc bổ sung các dự án cần thiết, cấp bách phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thực tiễn.

Hoàn thiện quy hoạch quốc gia vào tháng 12/2019

Chính vì vậy, đề xuất một trong những giải pháp căn cơ nhằm gỡ khó trong việc lập quy hoạch tỉnh, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã đề xuất các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai lập các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo hướng tổ chức lập đồng thời các quy hoạch.

Trong quá trình triển khai lập các quy hoạch này, Hội đồng quy hoạch quốc gia sẽ chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp và tham vấn giữa các cơ quan lập quy hoạch, đảm bảo tính liên kết, khớp nối giữa các quy hoạch với nhau. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý đến tiến độ cho từng loại quy hoạch. 

Đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các Bộ cần khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch, xin ý kiến của Hội đồng quy hoạch quốc gia, báo cáo Chính phủ thông qua trong tháng 12/2019 để làm căn cứ cho việc triển khai lập các quy hoạch này, báo cáo trình Quốc hội thông qua trong năm 2021.

Đối với quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và tổ chức thẩm định hoặc trình thẩm định, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10/2019 theo quy định để làm căn cứ cho việc triển khai lập các quy hoạch này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2020 và năm 2021.

Đối với Đề án phân vùng thì cần sớm hoàn thiện để báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua trong tháng 12/2019 để làm cơ sở triển khai lập quy hoạch các vùng.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Vì sao các địa phương chậm thực hiện quy hoạch giai đoạn 2021-2030? tại chuyên mục Kinh tế vĩ mô của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích