Vì một thập niên phát triển bền vững hơn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: Phát triển bền vững là yêu cầu nội tại mang tính tất yếu của Việt Nam

cách đây 1 năm | Phát triển bền vững

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng: Phát triển bền vững là yêu cầu nội tại mang tính tất yếu của Việt Nam

13:35, 12/09/2019

Coca - Cola và mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn trên toàn bộ chuỗi giá trị

Thúc đẩy chuỗi cung ứng và các đối tác tốt hơn để tạo thuận lợi thực hiện nền kinh tế tuần hoàn trên toàn bộ chuỗi giá trị là hướng đi của Coca-Cola cho mục tiêu phát triển bền vững.

13:24, 12/09/2019

Đầu tư PPP: Lo ngại rủi ro chính sách

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, trong thời gian tới, Việt Nam cần xem xét một cách khách quan và bình đẳng giải pháp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư khi đầu tư vào các dự án PPP.

11:16, 12/09/2019

Ba kỹ năng để cải thiện chỉ số vốn con người trong doanh nghiệp

Kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng xã hội hành vi và kỹ năng sáng tạo sẽ là ba kỹ năng cần được đào tạo, đào tạo lại đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

11:05, 12/09/2019

Việt Nam đang vượt lên trong “cuộc đua xanh”

So với các nước có cùng trình độ phát triển, thì Việt Nam đang vượt lên trong "cuộc đua xanh”.

10:31, 12/09/2019

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP): Loại bỏ nhiều lĩnh vực quan trọng

Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề: "Quan hệ đối tác công tư: Nhu cầu thực tiễn và định hướng chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững".

05:00, 12/09/2019

PPP trong “cuộc đua” kinh tế toàn cầu

Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thúc đẩy thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 nói riêng, ngày càng được đánh giá cao hơn.

16:04, 11/09/2019

Kinh tế tuần hoàn sẽ thúc đẩy phát triển bền vững

Kinh tế tuần hoàn chính là chìa khóa để giải bài toán, mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.