VCCI: Điều kiện các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo được mua chưa chặt chẽ

Enternews.vn Đó là góp ý của VCCI liên quan đến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 19/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu VAMC.

Saigon One Tower là dự án đầu tiên VAMC thu hồi theo Nghị quyết 42 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Saigon One Tower là dự án đầu tiên VAMC thu hồi theo Nghị quyết 42. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đó, VCCI nhận định rằng, hiện nay, Điều 18.1.c của Dự thảo được sửa đổi theo hướng liệt kê các yêu cầu tối thiểu mà một khoản nợ phải đáp ứng để có thể được VAMC mua.

Điều kiện được mua đưa ra theo cách liệt kê

Cụ thể: Tại khoản c quy định, khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, trong đó tối thiểu phải đảm bảo hai yêu cầu sau:

Một , hợp đồng tín dụng, hợp đồng ủy thác, hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng bảo đảm phải thể hiện rõ các quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng;

Hai là, khoản nợ xấu chưa dùng để bảo đảm nghĩa vụ của tổ chức tín dụng; tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không có tranh chấp tại thời điểm mua, bán nợ”.

Mục đích của việc quy định này theo dụng ý của cơ quan soạn thảo là để “VAMC căn cứ các quy định khác của pháp luật hiện hành liên quan đến từng loại tài sản bảo đảm và thực tế thẩm định, kiểm tra hồ sơ tài sản bảo đảm do tổ chức tín dụng cung cấp, kiểm tra tài sản bảo đảm để xác định hồ sơ, giấy tờ hợp lệ phù hợp với từng loại tài sản bảo đảm”.

Theo quan điểm của VCCI, “câu chữ” mà Điều 18.1.c viết như vậy dường như cho phép mở rộng ra bất kỳ loại hồ sơ, giấy tờ khác. Trong khi đó, dụng ý chính sách chỉ dừng lại ở việc bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ tương ứng với từng loại tài sản bảo đảm. Như vậy, theo VCCI, lời văn của dự thảo chưa phản ánh chính xác ý đồ chính sách. Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh Điều 18.1.c như sau:
“khoản c, khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ, cụ thể:

Một là, hợp đồng tín dụng, hợp đồng ủy thác, hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp, hợp đồng bảo đảm phải thể hiện rõ các quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, trách nhiệm và nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay, bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tín dụng;

Hai , khoản nợ xấu chưa dùng để bảo đảm nghĩa vụ của tổ chức tín dụng; tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không có tranh chấp tại thời điểm mua, bán nợ.

Ba là, các hồ sơ, giấy tờ hợp lệ và thích hợp khác tương ứng với từng loại tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật quản lý loại tài sản đó.”

Lưu ý bảng so sánh chia cổ tức của các ngân hàng

Hiện nay, Điều 60.4 của Dự thảo quy định việc các tổ chức tín dụng đã bán nợ nhận trái phiếu đặc biệt thì không được chia cổ tức. Trong Bảng so sánh, cơ quan soạn thảo viện dẫn Điều 23.5 của Nghị định 93/2017/NĐ-CP và cho rằng quy định trên tại Dự thảo Thông tư sẽ không áp dụng đối với việc chia cổ tức của các ngân hàng thương mại nhà nước. Theo quan điểm của VCCI, cách diễn giải pháp luật này dường như chưa thực sự chính xác.

Cụ thể, Điều 23.5 của Nghị định 93 quy định về việc các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn nhà nước phải xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính trước khi biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông.

Theo VCCI, đây chỉ là quy định về việc thực hiện quyền của cổ đông là Nhà nước tại các ngân hàng thương mại, không phải là quy định về quyền của ngân hàng đó. Do đó, VCCI cho rằng, nếu Thông tư này đã hạn chế quyền chia cổ tức của các ngân hàng thương mại thì quy định này phải được áp dụng chung, không phân biệt giữa ngân hàng có hay không có vốn nhà nước. Vì vậy, VCCI đề nghị Ngân hàng Nhà nước cân nhắc lại cách diễn giải pháp luật trong Bảng so sánh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết VCCI: Điều kiện các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo được mua chưa chặt chẽ tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích