VCCI là nhân tố tích cực tham gia cải cách thể chế

Enternews.vn Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sáng 13/2.

Báo cáo về tình hình hoạt động và phương hướng phát triển của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết, Tổ chức quốc gia của giới doanh nhân đã được thành lập ngày 13/10/1945 mang tên Công thương cứu quốc đoàn do các nhà tư sản dân tộc lập ra. 

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc thay mặt VCCI và cộng đồng doanh nghiệp kính tặng ông Trần Thanh Mẫn bức ảnh Bác hồ với giới doanh nhân Việt Nam. Bức ảnh ghi lại thời khắc quan trọng, ngay sau khi trở thành Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ giới công thương tại Hà Nội. 

Chủ tịch VCCI, TS Vũ Tiến Lộc thay mặt VCCI và cộng đồng doanh nghiệp kính tặng ông Trần Thanh Mẫn bức ảnh Bác Hồ với giới doanh nhân Việt Nam. Bức ảnh ghi lại thời khắc quan trọng, ngay sau khi trở thành Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ giới công thương tại Hà Nội. 

“Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh có gửi bức thư đầu tiên tới tổ chức này. Bác viết: Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng”, TS Vũ Tiến Lộc chia sẻ. 

Đặc biệt, về trách nhiệm của các cơ quan công quyền đối với sự phát triển của giới công thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong công cuộc kiến thiết”. Tuy nhiên, tổ chức này sau đó đã giải thể. 

Đến năm 1963, Đảng và Nhà nước quyết định thành lập lại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. “Lúc đó gọi là Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, với tư cách là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người ký Quyết định phê chuẩn điều lệ”, TS Vũ Tiến Lộc cho biết.

Thời kỳ những năm 1963-1993, tổ chức Phòng Thương mại chủ yếu tuyên truyền phản đối chính sách bao vây cấm vận của Mỹ, đồng thời kêu gọi giới doanh nhân tham gia vào công cuộc giải phóng dân tộc. “Sau khi công cuộc Đổi Mới được phát động và chỉ từ đầu những năm 1990, vai trò của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới bắt đầu được đề cao. Đến năm 1993, chức năng nhiệm vụ mới chính thức được xác định cụ thể, rõ ràng, khi tổ chức Đại hội Phòng Thương mại lần thứ hai”, Chủ tịch VCCI chia sẻ.

Tới năm 2011, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Theo Nghị quyết này, VCCI được xác định là tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp duy nhất ở cấp quốc gia đại diện cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. VCCI có chức năng 4 đại diện gồm: cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, giới sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp. VCCI là tổ chức quốc gia đại diện cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp bao gồm 700.000 doanh nghiệp và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. VCCI do Đảng và Nhà nước lập ra, do Thủ tướng phê duyệt điều lệ, điều này khác với các hiệp hội doanh nghiệp khác ở Việt Nam do các doanh nghiệp thành lập và được nhà nước công nhận thông qua quyết định phê chuẩn điều lệ của Bộ Nội vụ.

VCCI là thành viên của Phòng Thương mại quốc tế, Liên đoàn giới chủ quốc tế và là thành viên tích cực của Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Việt Nam.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch VCCI, TS Vũ Tiến Lộc khẳng định: VCCI là tổ chức chính trị nghề nghiệp làm nhiệm vụ cho 4 đại diện gồm: cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, giới sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp. 

Đặc biệt, TS Vũ Tiến Lộc cho biết, thời gian qua, VCCI đã làm được nhiều việc thực hiện chức năng của mình. Là cơ quan đi đầu trong việc nghiên cứu và phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân. VCCI là nhân tố tích cực tham gia và cải cách thể chế.

Đảng đoàn VCCI đã đề xuất và chủ trì xây dựng đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng đội ngũ doanh nhân ở Việt Nam cũng như góp phần xây dựng và triển khai phổ biến Luật Doanh nghiệp. VCCI cũng là lực lượng tiên phong trong thúc đẩy hội nhập ở Việt Nam.

VCCI đóng vai trò là Chủ tịch và Đồng Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC trong các năm 2016, 2017, 2018, là Chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam là cơ chế liên kết của VCCI với 16 Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam. VCCI là Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam... VCCI cũng đã sáng kiến và đóng vai trò quan trọng trong việc vận động thành lập Hiệp hội doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài.

Hơn 30 năm trước, VCCI cũng đi đầu trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và đã thành lập mạng lưới các trung tâm hỗ trợ DNNVV trong cả nước.

VCCI là người tiên phong cho thúc đẩy khởi nghiệp. “Phong trào khởi nghiệp VCCI đã làm 16 năm nay, với hàng loạt các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp được tổ chức liên tục”, TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, đồng thời cho biết: VCCI đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức vinh danh các doanh nhân tiêu biểu cúp Thánh Gióng, đây là danh hiệu doanh nhân danh giá nhất ở cấp quốc gia.

Chủ tịch VCCI cũng cho biết, trong suốt hành trình đàm phán các hiệp định, VCCI luôn là lực lượng xung kích đi đầu cũng như luôn kiên định kiến nghị với Đảng và Nhà nước thúc đẩy hội nhập của Việt Nam, những ý kiến đóng góp của VCCI đã được báo cáo trực tiếp đến được Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sau đó đều được chấp nhận.

VCCI cũng tham gia tích cực vào hoạt động của MTTQ Việt Nam, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước trong doanh nhân, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

VCCI đã triển khai với kết quả tốt Đề tài nghiên cứu “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận giai đoạn 2016-2020 của Hội đồng lý luận Trung ương. Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ cung cấp những luận cứ khoa học xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, VCCI còn cùng với CIEM đưa ra sáng kiến và kiến nghị chính phủ thực hiện cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh. “Trong cuộc họp mới đây của Tổ công tác của Thủ tướng, Thủ tướng nói không phải ai cũng vui khi nghe tiếng nói của VCCI. Nhưng cần phải nghe những ý kiến phản biện độc lập, có trách nhiệm như vậy mới thúc đẩy được cải cách của Việt Nam ”, TS Vũ Tiến Lộc cho biết.

VCCI theo đó đã kiến nghị mạnh mẽ việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. VCCI cũng đảm nhận thành công vai trò Trưởng ban chỉ đạo giám sát cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế và hải quan trong khuôn khổ các chương trình giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Các hoạt động đối ngoại quan trọng của quốc gia cũng đều có dấu ấn của VCCI. Trong năm qua, các Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp và Hội nghị kinh doanh Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao tiểu vùng sông Mê Công và Diễn đàn kinh tế thế giới về Asean đã diễn ra rất thành công, được cộng đồng kinh doanh quốc tế ghi nhận.

Bày tỏ hết sức vui mừng trước những thành tựu mà VCCI đã làm được, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn chia sẻ lần đầu tiên đến thăm trụ sở VCCI.

Trần Thanh Mẫn

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, thành lập từ năm 1963, VCCI đã có bề dày lịch sử hình thành phát triển. “Đặc biệt trong thời kỳ hội nập kinh tế quốc tế, đây là tổ chức độc lập, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. 

Trong nhiều thời kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, ông Trần Thanh Mẫn nhận định kinh tế đất nước đã phát triển ổn định, đảm bảo kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đến năm 2018 kinh tế tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

“Với một đất nước đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 475 tỷ USD, trong đó 40 tỷ USD nông nghiệp là điều đáng mừng. Tổng sản phẩm GDP 245 tỷ USD, dự trữ ngoại tệ mức 60-62 tỷ USD. Đặc biệt, kinh tế vĩ mô ổn định là điều kiện thu hút đầu tư. Những thành tựu này có được là nhờ sức mạnh đóng góp của toàn Đảng, toàn dân, trong đó, có vai trò không nhỏ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Toàn cảnh cuộc gặp.

Toàn cảnh buổi thăm và làm việc của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thẳng thắn chỉ ra, còn nhiều tồn tại trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thứ nhất, kết cấu hạ tầng chưa đảm bảo; Thứ hai, ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến vào sản xuất chưa nhiều. “Xem lại những thiết bị của doanh nghiệp đã đầu tư vào sản xuất đa phần còn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Thứ ba, là đất nước xuất phát từ nền nông nghiệp nhỏ bé đi lên, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, kế hoạch phát trển kinh tế xã hội, với vai trò của VCCI  là rất quan trong. 

“Tôi luôn tin tưởng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là thành viên tích cực của Uỷ ban Mặt trận, là thành viên tiên phong trong những phong trào mà Uỷ ban Mặt trận kêu gọi như hỗ trợ người dân trong khắc phục thiên tai lũ lụt, nâng cao năng suất, giám sát cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngành thuế hải quan… Tại các diễn đàn Quốc hội, diễn đàn Chính phủ, các diễn đàn trong và ngoài nước, VCCI đã góp phần cho UBMTTQ Việt Nam tập hợp những kiến nghị cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông Trần Thanh Mẫn nhận định, VCCI là tổ chức độc lập có tiếng nói rất mạnh, việc làm rất hiệu quả, bối cảnh đặc biệt năm 2019 khiến VCCI có nhiệm vụ vô vùng quan trọng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tin tưởng năm 2019, VCCI sẽ đạt được nhiều hiệu quả hơn.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết VCCI là nhân tố tích cực tham gia cải cách thể chế tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích