Cửa rộng cho nông sản Sơn La gia tăng giá trị sau khi lô xoài tượng da xanh được trồng tại huyện Mai Sơn, Sơn La lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.