Văn phòng Thành ủy Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Enternews.vn Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy tận tụy, gương mẫu, có trình độ, năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (10/1930 - 10/2020), do Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ sáng 31/10.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (10/1930 - 10/2020).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (10/1930 - 10/2020).

Tại buổi gặp mặt, báo cáo do Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn trình bày đã ôn lại những truyền thống vẻ vang của hệ thống Văn phòng cấp ủy. Theo đó, cách đây 90 năm, vào tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời lần thứ nhất đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng - Tiền thân của Văn phòng cấp ủy sau này.

Cùng với sự phát triển của hệ thống Văn phòng cấp ủy cả nước, sự ra đời, phát triển và lớn mạnh của Văn phòng Thành ủy luôn gắn liền với từng giai đoạn lịch sử Đảng bộ Thủ đô.

Đặc biệt là từ sau khi thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội, Văn phòng Thành ủy đã không ngừng lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, công tác tham mưu, tổng hợp ngày càng chuyên sâu hơn, giúp Thành uỷ xây dựng và lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Thành phố.

Các chương trình, đề án, kế hoạch công tác của Thành uỷ được thực hiện chủ động, kịp thời; mỗi nội dung trình xin chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đều được Văn phòng Thành ủy thẩm tra, thẩm định kỹ lưỡng, đề xuất ý kiến, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy có đầy đủ thông tin, căn cứ pháp lý để lãnh đạo, chi đạo sâu sát hơn các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, nội chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố….

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn khẳng định, trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng và trưởng thành 90 năm qua, vai trò, vị thế của Văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Thành ủy nói riêng ngày càng được nâng lên, nhiều việc lớn, việc khó, nhất là trong công tác tham mưu được hoàn thành xuất sắc, được Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy ghi nhận.

Các thế hệ cán bộ Văn phòng Thành uỷ luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bền bỉ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ Thành phố.

Ghi nhận những kết quả đó, Văn phòng Thành uỷ Hà Nội đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vào các năm 2006 và 2016; năm 2010 được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Và nhiều tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Thành ủy đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương và Thành phố.

Vẫn theo Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài còn rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, người lao động của Văn phòng cấp ủy phải phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu không ngừng, đoàn kết, thống nhất một lòng để phục vụ tốt nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xứng đáng là cơ quan tham mưu trực tiếp, đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy.

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn trình bày đã ôn lại những truyền thống vẻ vang của hệ thống Văn phòng cấp ủy.

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Anh Tuấn trình bày đã ôn lại những truyền thống vẻ vang của hệ thống Văn phòng cấp ủy.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy trong những năm qua.

Những cống hiến, đóng góp to lớn và rất thầm lặng của hệ thống văn phòng cấp ủy và Văn phòng Thành ủy đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Thành phố suốt 90 năm qua”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, thời gian tới trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác Văn phòng cấp ủy, đặc biệt đối với công tác Văn phòng cấp ủy của Đảng bộ Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ lớn nhất cả nước, trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Văn phòng Thành ủy, Văn phòng các cấp ủy và đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy Thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, trung thành, tận tụy, trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác, tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên mọi lĩnh vực.

Cùng với việc tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, Văn phòng Thành ủy cần tham mưu, tổ chức thực hiện nền nếp, có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình công tác.

Phối hợp với các ban Đảng chủ động tham mưu giúp cấp ủy trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các chương trình công tác của cấp ủy, các chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết...

Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy Thành phố cần tích cực đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chuyên sâu thuộc chức năng của văn phòng cấp ủy, góp phần giúp Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy định hướng, chỉ đạo xử lý kịp thời những vẫn đề mới, khó, phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, bên cạnh việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy tận tụy, gương mẫu, có trình độ, năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp, cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tăng cường kỷ cương công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, phẩm chất chính trị, cải tiến phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả…

Thực hiện tốt công tác tài chính đảng, quản lý tài sản của Thành ủy, của các cấp ủy, điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống 90 năm qua, hệ thống Văn phòng Thành ủy và Văn phòng cấp uỷ các cấp của thành phố sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, có những bước phát triển mới; năng động, sáng tạo và nhạy bén hơn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ mới; đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của thành phố và hệ thống văn phòng cấp uỷ cả nước.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Văn phòng Thành ủy Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, trách nhiệm, chuyên nghiệp tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích