Vai trò doanh nghiệp trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Hóa giải cơn “khát” nhân sự chất lượng cao

cách đây 4 tuần | Nguồn nhân lực

Hóa giải cơn “khát” nhân sự chất lượng cao

03:00, 27/09/2019

Doanh nghiệp là chủ thể chính liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Diễn đàn "Vai trò doanh nghiệp trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" diễn ra chiều 27/9/2019 tại Hội trường Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, TP Hồ Chí Minh.

03:01, 26/09/2019

27/9: Diễn đàn "Vai trò doanh nghiệp trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam"

Diễn đàn "Vai trò doanh nghiệp trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" diễn ra chiều 27/9/2019 tại Hội trường Thống nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, TP Hồ Chí Minh.