Tài liệu tham khảo: Tại đây

Bạn đang đọc bài viết Diễn đàn: Vai trò Doanh nghiệp trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tại chuyên mục Tài liệu tham khảo của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,