Chủ đề: Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cập nhật vào ngày: 03:09, 16/01/2021

ĐIỂM BÁO NGÀY 15/01/2021: Nữ doanh nhân và việc tử tế

Thành công từ các chương trình Hội tụ Nữ doanh nhân Duyên hải phía Bắc, năm nay chương trình Hội tụ nữ doanh nhân mở rộng thành quy mô toàn quốc với chủ đề “Nữ doanh nhân và việc tử tế”.