Tuyên Quang: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Enternews.vn (DĐDN) - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 đã nêu rõ: Xây dựng Tuyên Quang phát triển toàn diện, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

(DĐDN) - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 đã nêu rõ: Xây dựng Tuyên Quang phát triển toàn diện, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc và đến năm 2025 là tỉnh phát triển bền vững.

Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tới thăm và kiểm tra tình hình sản xuất của Cty CP vật liệu xây dựng Viên CHâu. Ảnh: VIỆT HÒA

Theo Quy hoạch đã được phê duyệt, giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt trên 8,0%; đến năm 2020, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 2.400 USD; tổng kim ngạch giá trị xuất khẩu đạt trên 135 triệu USD. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7,5%; đến năm 2025, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 4.000 USD; tổng kim ngạch giá trị xuất khẩu đạt trên 290 triệu USD.

Về cơ cấu kinh tế, đến năm 2025, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 42 - 43%; ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 40 - 41%; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 16 - 17%.

Không ngừng nâng cao chỉ số PCI

Trong những năm gần đây, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tuyên Quang đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Năm 2013, tỉnh đạt 48,98 điểm đứng thứ 63/63 tỉnh thành, năm 2014 những con số này là 55,2 điểm đứng thứ 50/63 và năm 2015 là 56,81 điểm đứng thứ 48/63 tỉnh thành. Hầu hết các chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tuyên Quang đều có sự tăng điểm, như: Gia nhập thị trường, tính minh bạch, tính năng động của chính quyền, đào tạo lao động, hỗ trợ doanh nghiệp…

Tuyên Quang đã có cách tiếp cận tích cực đối với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua cải thiện chỉ số PCI. Cụ thể, tỉnh đã có nghị quyết và chương trình hành động cụ thể để cải thiện chỉ số PCI. Đặc biệt, Tuyên Quang có chủ trương giao cho Hiệp hội doanh nghiệp tham gia các cuộc khảo sát điều tra lấy ý kiến của doanh nghiệp để xem sự hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng thực hiện công vụ của các cơ quan chính quyền. Tuyên Quang cũng là tỉnh được lãnh đạo VCCI đánh giá là một trong những địa phương có nhiều nỗ lực, triển khai có hiệu quả các chương trình hành động nhằm cải thiện chỉ số PCI.

Tuyên Quang đã thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược vào xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch như Mường Thanh, VinGroup…

Thực hiện Nghị quyết 19/NQ - CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 27-4-2015 để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2015-2016.

Các cơ quan đơn vị cũng đặc biệt quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo hướng hiện đại trên tất cả các lĩnh vực. Các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, cập nhật và được hướng dẫn rõ ràng trên các trang thông tin điện tử của tỉnh và của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng định kỳ hàng quý tổ chức họp với các doanh nghiệp và các dự án triển khai, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư để chỉ đạo các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, triệt để. Ban Chỉ đạo PCI tỉnh đã phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình “Cà phê doanh nhân”, tạo điều kiện cho các khách mời gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, bạn hàng. Chương trình cũng nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Lễ hội Thành Tuyên - một “đặc sản du lịch của Tuyên Quang Ảnh: QUANG HÒA

Tại chương trình, các chủ trương của tỉnh được thông tin một cách công khai, kịp thời tới các doanh nghiệp, qua đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng một số công trình dự án, cụ thể... Những hành động này đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, tạo sức bật trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Nỗ lực thu hút đầu tư

Tuyên Quang xác định việc thu hút đầu tư nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH), góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân; đồng thời thu hút đầu tư luôn gắn với bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Tỉnh đang tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực như: Các dự án trồng và chế biến nông, lâm, thủy sản; dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kết cấu hạ tầng như: Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng,... ; Phát triển du lịch; Các dự án phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản. Tỉnh cũng đặc biệt ưu tiên thu hút vào KCN Long Bình An, KCN Sơn Nam; các CCN: Khuân Phươn (huyện Na Hang), An Thịnh (huyện Chiêm Hoá), Tân Thành (Hàm Yên) và lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn.

Các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp đã được tỉnh triển khai và mang lại những hiệu quả tích cực. Cùng với việc tổ chức các hoạt động xúc tiến, vận động doanh nghiệp bằng hình thức hội nghị, kêu gọi đầu tư, tỉnh đã tập trung vào việc vận động các nhà đầu tư lớn, có uy tín năng lực thật sự và có thương hiệu trong nước đầu tư vào những dự án trọng điểm. Tỉnh đã thu hút được một số dự án của các nhà đầu tư lớn như: Trung tâm thương mại, nhà phố thương mại (Shop-house) Vincom Tuyên Quang (Tập đoàn Vingroup), Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang (Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên), Nhà máy may Tuyên Quang (Tập đoàn dệt may Việt Nam)... Phần lớn dự án tập trung vào lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp, sản xuất nông lâm nghiệp và cho đến nay đều hoạt động có hiệu quả.

Tuyên Quang cũng đã, đang thực hiện 17 dự án ODA với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, trong đó, nhiều dự án triển khai hiệu quả như: Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Trung Sơn, huyện Yên Sơn (vốn OPEC); Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang (IFAD); Dự án xây dựng đường giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (ADB); Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (ADB); Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – TP. Tuyên Quang (WB);...

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Ban lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đang trong quá trình đầu tư; huy động các nguồn lực đầu tư tiếp tục xây dựng hoàn thiện từng bước kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Tỉnh đã xây dựng danh mục 15 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư. Đồng thời, tỉnh cũng đưa ra một số chính sách nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư như: miễn tiền thuê đất trong suốt quá trình thực hiện dự án và miễn 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa…

Ngoài ra, xác định phát triển kinh tế du lịch là một trong 4 lĩnh vực đột phá của tỉnh. Tuyên Quang đã thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược vào xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch như Mường Thanh, VinGroup… Tỉnh cũng đã ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nhiều chương trình, dự án đầu tư vào hạ tầng du lịch đã được thực hiện. Với những nỗ lực này, Tuyên Quang đã và đang hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 như Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trước đó.

 Thuỳ Linh – Hồng Minh 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tuyên Quang: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích