Tuyên Quang có tân Chủ tịch tỉnh

Enternews.vn Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn

Ông Nguyễn Văn Sơn năm nay 50 tuổi, quê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Sơn có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Khoa học giáo dục.

Cũng tại kỳ họp, bà Lê Thị Kim Dung, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và ông Hoàng Việt Phương, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, kỳ họp đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -  2021 đối với ông Phạm Minh Huấn để nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Nguyễn Văn Sơn để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỳ họp thứ 10, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; miễn nhiệm, bầu một số chức danh của UBND tỉnh và HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021 cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang vẫn có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 2,7%; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt trên 7.966 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 3.864 tỷ đồng, đạt 44,1% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt 42 triệu USD, bằng 31% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên 968 tỷ đồng, đạt 42% dự toán; chi thường xuyên đạt 2.347 tỷ đồng, bằng 38,7% dự toán…

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, những tháng cuối năm tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2020 theo đúng nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung:

Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp. Từng cấp, từng ngành có những giải pháp điều hành kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là nguyên liệu, vốn kinh doanh, thị trường tiêu thụ sản phẩm, cấp điện ổn định đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020. Tiếp tục thu hút thêm các dự án mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có giá trị lớn, không để hồ sơ, đề xuất của doanh nghiệp bị chậm trễ, tồn đọng.

tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp

Tuyên Quang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đến 30/9 đạt ít nhất 65%, phấn đấu 70%, đến ngày 31/12/2020 giải ngân hoàn thành kế hoạch năm 2020. Đồng thời tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; Dự án xây dựng 2 tuyến đường dọc sông Lô; dự án Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; công trình xây dựng cầu Tình Húc vượt sông Lô thành phố Tuyên Quang; dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025… Giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, chú trọng nuôi dưỡng, phát triển các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời mọi khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020. Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên 11 xã mục tiêu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Đẩy nhanh thực hiện các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và bảo vệ thương hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với một số sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Quan tâm, chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết các vấn đề lao động, việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Tiếp tục cảnh giác cao độ và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách lề lối làm việc gắn với công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, thu ngân sách...Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh coi đây là giải pháp cốt lõi, công cụ để nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Khẩn trương triển khai lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng nhiệm vụ quy hoạch, tiến độ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố để tháo gỡ, vướng mắc trong quá trình sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản.

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh các nhiệm vụ nêu trên, các cấp, các ngành chủ động rà soát tất cả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch, đó cũng là phần việc ý nghĩa nhất để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 5/2007 đến 5/2009, ông Nguyễn Văn Sơn là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Từ tháng 5/2009 đến tháng 2/2011 là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Từ tháng 3/2011 đến tháng 2/2016 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Từ tháng 3/2016 đến tháng 6/2016 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang. Từ tháng 11/2017 đến tháng 8/2020 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ngày 25/8/2020 ông Nguyễn Văn Sơn được BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Có thể bạn quan tâm

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tuyên Quang có tân Chủ tịch tỉnh tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích