Tuyên Quang: Cải cách hành chính, hút đầu tư

Enternews.vn Cải cách hành chính đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Tuyên Quang hợp tác, thực hiện các dự án.

thăm dây chuyền chế biến gỗbr class=

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm dây chuyền chế biến gỗ tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Báo cáo của tỉnh Tuyên Quang cho thấy, giai đoạn 2016 - 2018, công tác cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang đã có những chuyển biến tích cực. Năm 2016 và 2017 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 27 bậc so với năm 2015. Năm 2018 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 03 bậc so với năm 2017. Trong đó 02 lĩnh vực được đánh giá trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất đó là cải cách tổ chức bộ máy xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố.

Công tác cải cách hành chính đã góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI, Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh - PAPI và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước – SIPAS. Nếu như năm 2016, Chỉ số PCI của Tuyên Quang xếp thứ 45/63 tỉnh, thành phố; thì năm 2018 đã tăng 11 bậc, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh - PAPI năm 2016 xếp thứ 21/63, thì năm 2018 xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh - SIPAS năm 2017 đạt 74,64 %, năm 2018 đạt 76.31%.

Những kết quả tích cực này đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến Tuyên Quang hợp tác, thực hiện các dự án tại tỉnh. Đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 263 dự án với tổng số vốn trên 37.048 tỷ đồng. Trong đó, có một số tập đoàn, công ty lớn, như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tập đoàn DABACO, Công ty cổ phần Woodsland… đã khẳng định kết quả cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư của tỉnh đã thực sự đem lại sự tin tưởng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trên địa bàn hiện có 08 dự án đầu tư của 06 nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Samoa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đã và đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký 184,4 triệu USD.

Những năm qua, công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Thủ tục hành chính được rà soát thường xuyên theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Tỉnh Tuyên Quang cũng duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; quy định chức năng nhiệm vụ rõ ràng, không chồng chéo. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Đặc biệt công tác kiểm tra cải cách hành chính được tăng cường gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước có chuyển biến tích cực...

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết, để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, huyện Sơn Dương sẽ có những giải pháp cụ thể khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi lựa chọn Sơn Dương là điểm đến đầu tư và phát triển. Huyện Sơn Dương đã và đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trên các lĩnh vực, tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Huyện đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, huyện có 01 Khu công nghiệp và 03 điểm công nghiệp với trên 15 nhà máy công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích gần 400 ha.

Còn theo ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình, huyện Lâm Bình đã rà soát, đánh giá thực trạng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để xác định rõ những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể, chi tiết nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020. Bên cạnh việc quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần nhiệm vụ, phân công, gắn trách nhiệm cho người đứng đầu, huyện yêu cầu cán bộ công chức, viên chức bộ phận một cửa của huyện và các xã đăng ký phấn đấu giải quyết đúng hạn 100% thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, trong đó 50% thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn. 

Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho rằng, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tiêp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan hành chính đối với công tác cải cách hành chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. “Tuyên Quang sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tiếp tục rà soát triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019...” – ông Huấn nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tuyên Quang: Cải cách hành chính, hút đầu tư tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích