Trong khuôn khổ của Diễn đàn "Vai trò doanh nghiệp trong phát triển kinh tế vùng Bắc Trung bộ" diễn ra chiều (18/10), dưới sự chủ trì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UBND các tỉnh vùng Kinh tế Bắc Trung Bộ, giao báo Diễn đàn Doanh nghiệp và các sở ngành địa phương phối thực hiện vùng Kinh tế Bắc Trung Bộ 2019, Ban Tổ chức đã đồng thuận thống nhất công bố Tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp cho phát triển vùng.

Nói như TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, “suy cho cùng, liên kết có thành công hay không thể hiện ở việc doanh nghiệp có liên kết được với nhau hay không. Chúng ta có liên kết được toàn cầu hay không quan trọng ở việc chúng ta có liên kết được với nhau hay không”, TS. Vũ Tiến Lộc khẳng định.

Khẳng định Chính phủ đã có Quyết định về quy hoạch phát triển vùng Bắc Trung Bộ, tuy nhiên Chủ tịch VCCI cho rằng, nếu không có sự chung tay của các giới, trong đó vai trò nòng cốt của doanh nghiệp thì khó thành công!

Việc Tuyên dương theo Quyết định số 2445/PTM-TĐKT của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, do Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp TS Vũ Tiến Lộc ký, căn cứ theo đề cử của UBND các tỉnh thành vùng Kinh tế Bắc Trung Bộ.

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn lần lượt trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho các doanh nghiệp được vinh danh.  

1.	Đại diện Công ty Scavi Huế

Đại diện Công ty Scavi Huế 

2.	Đại diện Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm

Đại diện Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm

3.	Đại diện Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đôngnhận kỷ niệm chương và bằng khen

Đại diện Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông

4.	Đại diện Công ty TNHH Tâm Thơ

Đại diện Công ty TNHH Tâm Thơ 

5.	Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghiệp Điện Quảng Trị

Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghiệp Điện Quảng Trị 

6.	Đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Thắng Lợi Quảng Trị

Đại diện Công ty Cổ phần Ô tô Thắng Lợi Quảng Trị

7.	Đại diện Công ty TNHH MTV Thương mại Giang Loan

Đại diện Công ty TNHH MTV Thương mại Giang Loan

8.	Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh

Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Hồng Chinh

Đại diện Công ty Xăng dầu Quảng Bình

Đại diện Công ty Xăng dầu Quảng Bình

11.	Đại diện Công ty TNHH Thương mại Hiếu Hằng

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Hiếu Hằng

13.	Đại diện Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Đại diện Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

15.	Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức

16.	Đại diện Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH

Đại diện Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH

17.	Đại diện Công ty Cổ phần Trung Đô

Đại diện Công ty Cổ phần Trung Đô

19.	Đại diện Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa – Nhà máy Xi măng Long Sơn

Đại diện Công ty TNHH Long Sơn tại Thanh Hóa – Nhà máy Xi măng Long Sơn

20.	Đại diện Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Delta

Đại diện Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Delta

21.	Đại diện Công ty Tập đoàn Xây dựng Miền Trung

Đại diện Công ty Tập đoàn Xây dựng Miền Trung

22.	Đại diện Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

Đại diện Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

23.	Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực

Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực

fsa

TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn lần lượt trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen cho các doanh nghiệp được vinh danh.  

 
 

Nhóm PV thời sự