Hoá đơn điện tử không giới hạn số dòng, nhưng trong thông tư hay nghị định không nêu rõ. Vậy hoá đơn điện tử có được sử dụng bảng kê (giấy) đính kèm không?