Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

Enternews.vn Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đào tạo cán bộ. Theo Người, cán bộ là nguồn vốn của Nhà nước, \"là cái gốc của mọi công việc\". Vì thế, chất lượng, năng lực, hiệu lực quản lý của Nhà nước phụ thuộc một phần lớn vào chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

(DĐDN) LTS: Tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã khẳng định phẩm chất của người đảng viên nói riêng, phẩm chất của người cán bộ nói chung là để phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Sinh thời, Bác Hồ từng chỉ rõ, mọi hoạt động xây dựng Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng của Đảng đều không ngoài mục đích trên. Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, DĐDN giới thiệu bài viết của ThS Lê Thị Hoa - ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội về vấn đề này.
Bác Hồ đặt ra yêu cầu với người cán bộ, bên cạnh đạo đức thì phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, thông thạo những công việc mà mình phụ trách (Ảnh: Bác Hồ thăm Nhà máy diêm Thống Nhất)

Tư cách người cán bộ quản lý kinh tế

Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đào tạo cán bộ. Theo Người, cán bộ là nguồn vốn của Nhà nước, "là cái gốc của mọi công việc". Vì thế, chất lượng, năng lực, hiệu lực quản lý của Nhà nước phụ thuộc một phần lớn vào chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Đối với vấn đề cán bộ quản lý kinh tế, Người ví như tiền vốn của đoàn thể. Đó chính là điều kiện quan trọng nhất của sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi. Vậy người cán bộ quản lý tốt theo Hồ Chí Minh phải đảm bảo được những yêu cầu cần thiết, cơ bản của người cán bộ, đó là phải có đạo đức cách mạng. Người cho rằng đạo đức là cái gốc, là nền tảng của người làm cách mạng. Hệ tiêu chuẩn đối với cán bộ quản lý kinh tế theo Hồ Chí Minh phải vừa có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên. Người nhấn mạnh đến các tiêu chuẩn trung thành và hăng hái, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định giải quyết vấn đề trong lúc khó khăn, khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo, khi thi hành công việc thì nhiệt tình, kiên quyết. Người cán bộ quản lý kinh tế nói riêng, cán bộ công chức nói chung theo Người cần phải có đủ các đức tính: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tri thức và học thức, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nắm vững lý luận, sâu sát thực tế, có lý trí vững chắc, tình cảm trong sáng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chính trị và khoa học, chấp hành đúng pháp luật, hiểu biết về pháp luật. Nắm vững pháp luật và vận dụng nhuần nhuyễn để giải quyết đúng công việc là đòi hỏi không thể thiếu đối với đội ngũ cán bộ kinh tế.

Yêu cầu với năng lực

Đối với người cán bộ quản lý kinh tế, Người đặt ra yêu cầu bên cạnh đạo đức thì phải có tài năng, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ của mình, thông thạo những công việc mà mình phụ trách. Hồ Chí Minh yêu cầu, ai lãnh đạo trong lĩnh vực nào phải rõ chuyên môn của lĩnh vực đó.

Người cán bộ quản lý kinh tế giỏi là cần biết xây dựng kế hoạch toàn diện chu đáo. Người nói: "Trong công cuộc xây dựng nước nhà, việc quản lý kinh tế tài chính là cực kỳ quan trọng. Nếu quản lý không chặt chẽ thì cái gì thiếu không biết, cái gì thừa không hay, công việc sẽ bị bế tắc". Đối với các cấp cán bộ quản lý kinh tế, muốn quản lý tốt phải xây dựng được kế hoạch thống nhất. Tính thống nhất phải ở tầm chiến lược trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, trong quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch phải đồng bộ, có nhiều loại thống nhất với nhau: kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, kế hoạch trung ương, địa phương, cơ sở các kế hoạch đó phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phương mình và phù hợp với kế hoạch chung của nền kinh tế vĩ mô.

Như vậy, kế hoạch là sản phẩm chủ quan, do người cán bộ quản lý kinh tế lập ra đòi hỏi phải phù hợp với yếu tố khách quan. Muốn vậy trong quá trình xây dựng kế hoạch người cán bộ quản lý kinh tế phải thực hiện nguyên tắc dân chủ, "Nghĩa là từ trên xuống, từ dưới lên trên, nghĩa là từ chính phủ đến TƯ có kế hoạch cho toàn quốc, cán bộ quản lý kinh tế của từng địa phương, DN căn cứ theo kế hoạch toàn quốc mà đặt kế hoạch thích hợp với địa phương, đến mỗi ngành, mỗi gia đình, mỗi người sẽ có kế hoạch riêng của mình, ăn khớp với kế hoạch chung". Kế hoạch dân chủ của Hồ Chí Minh thực chất ngày nay gắn với yếu tố kinh tế thị trường, đáp ứng đúng mục tiêu và yêu cầu của xã hội.

Trong việc xây dựng kế hoạch của người cán bộ quản lý kinh tế, Người căn dặn, kế hoạch phải gắn liền với biện pháp và sự chỉ đạo cụ thể. "Đặt kế hoạch thật tốt, thật sát là rất cần, nhưng đó chỉ là bước đầu. Kế hoạch mười phần thì biện pháp cụ thể phải 20 phần, chỉ đạo thực hiện sát sao phải 30 phần. Có như thế mới chắc chắn hoàn thành tốt kế hoạch".

Quản lý kinh tế phải đi đôi với tiết kiệm, chống tham ô

Trong quản lý kinh tế, Người đặc biệt coi trọng vấn đề sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Người coi đây là biện pháp quan trọng để tích lũy vốn, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là ở một nước nghèo và lạc hậu như nước ta.

Tiết kiệm trong sản xuất là sử dụng nguyên vật liệu, sức lao động, thời gian, tiền của… hợp lý để đạt hiệu quả cao về sản xuất kinh doanh trong điều kiện cho phép; sản xuất mà không tiết kiệm thì khác nào "gió vào nhà trống". Tiết kiệm có thể thực hiện ở nhiều lĩnh vực và hình thức khác nhau. Một hình thức tiết kiệm mà Hồ Chí Minh rất quan tâm trong hoàn cảnh nước nghèo và vốn ít như nước ta, đó là quay vòng vốn: "Biết làm cho vốn quay vòng nhanh, thì có ít vốn mà dùng được nhiều lần, nên sản xuất được nhiều. Tiết kiệm không chỉ trong sản xuất, mà tiết kiệm trong cuộc sống còn là tiêu chuẩn đạo đức của con người VN trong thời đại mới”. Nhưng tiết kiệm không phải là ki bo, bủn xỉn, gặp việc đáng làm thì không làm, đáng tiêu mà không tiêu. Trái lại tiết kiệm là để giúp vào việc tăng gia sản xuất và nâng cao đời sống.

Trong vấn đề quản lý kinh tế, Người đặc biệt quan tâm tới việc chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Người nói "cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp "dĩ công vi tư". Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân: "Quan tham vì dân dại". Nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì "quan" dù không liêm cũng phải liêm. Vì vậy dân phải biết quyền hạn của mình, phải biết kiểm soát cán bộ. Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì.

Trong vấn đề quản lý sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, Người căn dặn: Lãng phí cũng nguy hại như tham ô. Tuy khác với tham ô nhưng xét kết quả làm hại đến tài sản của Nhà nước thì nó cũng không kém.

Cán bộ quan liêu là nguồn gốc sinh ra lãng phí tham ô. Kinh nghiệm chứng tỏ rằng ở đâu có bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô. Cho nên, muốn triệt để chống tham ô, lãng phí thì phải kiên quyết chống nguồn gốc của nó là bệnh quan liêu.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, vấn đề chống tham nhũng đang là vấn đề nóng hổi, nó không chỉ có ý nghĩa to lớn trong lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh tế mà nó còn là uy tín chính trị của Đảng và Nhà nước, là sự tồn vong của chế độ xã hội. Những chỉ dẫn của Người về vấn đề này thực sự là kim chỉ nam cho hành động chống tham nhũng hiện nay.

Với vấn đề đào tạo cán bộ

Đào tạo cán bộ quản lý kinh tế là công việc gốc của Đảng. Trong đào tạo, Người yêu cầu học phải đi đô với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn, đặc biệt phải biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Đào tạo phải có căn cứ, phải căn cứ vào nhu cầu của xã hội, của nền kinh tế nước nhà. Sử dụng cán bộ phải phù hợp với tài năng của từng người. Dùng cán bộ không phù hợp với tài năng của họ là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Người nói, phải biết khéo dùng cán bộ: biết kết hợp cán bộ già, trẻ, tại chỗ, TƯ và địa phương, phải biết chiêu hiền đãi sĩ và đào tạo cán bộ kế cận.

Đảng ta trong quá trình xây dựng đất nước cũng rất chú ý đến vấn đề cán bộ quản lý kinh tế. Tuy nhiên cũng có lúc, có nơi chưa vận dụng đúng hoặc còn xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lúc quá thiên về đức, quá chú trọng đến quá khứ, lý lịch mà không sử dụng được người tài. Ngược lại, có lúc lại quá coi trọng bằng cấp và chuyên môn mà thiếu giáo dục đạo đức, dẫn đến tình trạng tham ô, cửa quyền, thoái hóa biến chất…

Thực tế cho thấy, lúc nào và ở đâu vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ quản lý kinh tế thì chúng ta tránh được những thiếu sót, tiêu cực xảy ra.

Đại tá Phùng Danh Thắm - Chủ tịch kiêm TGĐ THAISON GROUP: Đem vốn vào làm những công cuộc ích nước lợi dân

Trong nhiều năm qua, TCty Thái Sơn – Bộ Quốc phòng đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy các quan điểm, đạo đức, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh như không ngừng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, xây dựng và phát triển thành một thương hiệu uy tín đối với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói đến đạo đức, triết lý doanh thương của Doanh nhân VN: “đem vốn vào làm những công cuộc ích nước lợi dân”. Đây chính là triết lý kinh doanh của mọi doanh nhân chân chính. Đối với doanh nhân VN, triết lý ấy còn mang ý nghĩa nhân văn, nhân bản sâu sắc của truyền thống dân tộc. Bởi nước ta là một nước nghèo, chậm phát triển, mức sống của nhân dân còn rất thấp cho nên khát vọng vươn tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh” là khát vọng thiêng liêng. Giới doanh nhân đem tài năng, của cải ra để làm giàu cho mình đồng thời làm giàu cho đất nước một các tự nguyện, tự giác thì đó là một hành động đạo đức rất cao cả phải được xã hội ghi nhận. Và đây cũng là đạo lý bắt nguồn từ truyền thống cộng đồng đã được xây dựng từ hàng ngàn năm của dân tộc. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã một lòng đoàn kết, đổ nhiều xương máu, mồ hôi và nước mắt. Quá trình hy sinh đó đã kết tinh nên tình yêu Tổ quốc, nghĩa đồng bào, mang một giá trị rất thiêng liêng, chi phối mọi suy nghĩ, mọi hành động của mỗi người VN chúng ta trong cuộc sống. Đó cũng là nền tảng dựng xây nên truyền thống kinh doanh của tầng lớp doanh nhân VN.

Ông Phạm Văn Thể - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn Hoàng Hà (Quảng Ninh): Con người là nền tảng phát triển

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dành sự quan tâm đặc biệt trong công tác quy tụ, đào tạo và sử dụng con người. Bác từng nói rằng: “Con người là cái gốc của làng nước”; “Cán bộ là tiền vốn” và "công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người đặc biệt chú trọng đến vấn để bồi dưỡng những cán bộ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải “Cần, kiệm, liêm, chinh” để phục vụ cho công cuộc xây dựng nước nhà.

Thực tiễn trong quá trình xây dựng, phát triển DN, Cty CP tập đoàn Hoàng Hà (Quảng Ninh) càng chứng minh lời Bác dạy rất hữu ích đối với công tác nhân sự của một DN. Trong bất cứ xã hội nào, người lao động cũng là yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất. Có thể thấy rằng, để thực hiện mục tiêu “đảm bảo kinh doanh có lãi cho nước nhà” như lời dạy của Bác, DN cần phải có một chính sách dùng người đúng đắn, hiệu quả. Xây dựng được mối quan hệ lợi ích hài hòa giữa người quản lý DN và người lao động.

Việc dùng người, theo Bác, phải bao gồm cả công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng đúng năng lực của người lao động. Đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đã được Hồ Chí Mính hết sức quan tâm, vì đây là phần căn bản nhất của "cái gốc" sử dụng nguồn lực con người. Cũng như một viên đá để chế tác được thành viên ngọc đẹp đẽ, thì người thợ cũng phải định hình được công tác mài dũa sẽ được thực hiện như thế nào cho hợp với tính chất, hình dáng của viên đá thô ban đầu. Ðây là điều mà Tập đoàn Hoàng Hà đặc biệt chú trọng trong việc tìm kiếm, tuyển chọn nhân sự đầu vào cho tập đoàn.Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích