Trân trọng tiếng nói doanh nhân

Enternews.vn Để khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, một cuộc vận động hiến kế vì một quốc gia hưng thịnh đang được thúc đẩy.

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Đặc biệt, thông qua việc doanh nghiệp, doanh nhân trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế và cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trực tiếp tham gia cùng với Đảng và Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân qua đó tạo sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng về ý thức trách nhiệm với đất nước.

Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở: doanh nghiệp, doanh nhân hết lòng vì Đảng, Nhà nước và phụng sự tổ quốc, nhân dân; Đảng và Nhà nước trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của doanh nghiệp, doanh nhân để lãnh đạo, điều hành đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cuộc vận động này còn nhắm tới mục tiêu thu thập được nhiều ý kiến trách nhiệm, quý giá, những hiến kế của doanh nhân, doanh nghiệp giúp cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước có những định hướng chiến lược và giải pháp lãnh đạo, quản lý hiệu quả, hoàn chỉnh văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cuộc vận động thể hiện tính chủ động lắng nghe của Đảng và Nhà nước, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp doanh nhân, doanh nghiệp trong xây dựng kinh tế đất nước.

Đặc biệt, các góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp, doanh nhân trong Cuộc vận động sẽ được xem xét, tổng hợp chuyển tới các cơ quan của Đảng, Nhà nước xử lý theo thẩm quyền; đồng thời được nghiên cứu phục vụ cho việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Doanh nghiệp, doanh nhân nhận diện, phản ánh các vấn đề lớn, quan trọng, khó khăn, rào cản trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp (có dẫn chứng cụ thể), đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trọng tâm là các nội dung:

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
- Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế;
- Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.

Diễn đàn Doanh nghiệp trân trọng kính mời doanh nhân và bạn đọc hiến kế tại hòm thư: doanhnhanhienke@dddn.com.vn

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Trân trọng tiếng nói doanh nhân tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích