Chủ đề: trái phiếu doanh nghiệp

trái phiếu doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 12:53, 11/07/2020

1 2 3 4

Kỳ vọng gì vào thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm?

Theo ông Lê Ngọc Nam (TVSI), trong 6 tháng cuối năm có nhiều yếu tố tác động lên TTCK, tuy nhiên, nếu duy trì sự kiểm soát dịch bệnh, 6 tháng cuối năm kỳ vọng thị trường vẫn giữ sự ổn định.