Chủ đề: TP Thủ Đức

TP Thủ Đức, cập nhật vào ngày: 02:28, 02/03/2021

1 2

Hải Dương: Hàng nghìn ha nông sản “kêu cứu”

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn ha nông sản của bà con nông dân tại tỉnh Hải Dương đã đến vụ thu hoạch đang gặp khó khăn trong tiêu thụ.