TP Quảng Ngãi: Đô thị năng động và thân thiện

Enternews.vn Với quyết tâm cao trong tạo dựng môi trường đầu tư thân thiện, những năm qua TP Quảng Ngãi đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

DĐDN đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tấn Hoàng - Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi xung quanh vấn đề này.

Ông Hoàng cho biết, đầu tư, xây dựng và phát triển TP Quảng Ngãi theo các tiêu chí của đô thị loại II, đồng thời tập trung phát triển dịch vụ có giá trị tăng cao và đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới sẽ là những điểm nhấn quan trọng đưa TP Quảng Ngãi trở thành đô thị “năng động và thân thiện”.

- Thưa ông, TP Quảng Ngãi đã triển khai các giải pháp gì để nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư?

Thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ và Quyết định số 1654/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP Quảng Ngãi lên đô thị loại II, đến nay thế và lực của thành phố đã ngày càng phát triển, với nhiều tiềm năng thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

  Đến năm 2016, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt 25.890 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 12,07%. Thu ngân sách đạt hơn 1.514 tỷ đồng. Thu nhập bình quân ước đạt 64,2 triệu đồng, tăng 5 lần so với năm 2005.

Thời gian qua UBND TP đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số giải pháp như: Tập trung huy động và khai thác tối đa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị. Đồng thời tăng cường gặp gỡ, đối thoại với DN, người dân trong vùng dự án để xem xét giải quyết hài hòa các mối quan hệ về lợi ích, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

TP cũng nâng cao chất lượng công tác lập và quản lý quy hoạch, đảm bảo sự gắn kết đồng bộ giữa các quy hoạch, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị theo quy hoạch. Bên cạnh đó TP cũng tập trung hỗ trợ các DN bằng nhiều giải pháp quyết liệt, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiều giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

- Nhiều nhà đầu tư cho rằng vấn đề cải cách thủ tục hành chính là điều kiện tiên quyết để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Vậy vấn đề này được TP thực hiện như thế nào trong thời gian qua, thưa ông?

Nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh của TP thật sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, ngay từ đầu năm, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 01/3/2017 về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 2510/CTHĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND TP về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, TP đã triển khai có hiệu quả một loạt chương trình cụ thể, như: đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Các thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng trình tự theo hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008...

TP cũng thực hiện công khai số điện thoại và hộp thư của lãnh đạo UBND TP để tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đồng thời tăng cường công bố các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên website UBND TP, đặc biệt là các văn bản, chính sách có liên quan đến hỗ trợ DN; Công bố rộng rãi về kế hoạch, các dự án, chương trình hỗ trợ DN; đồng thời hướng dẫn các DN, hộ kinh doanh đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, nhằm bảo vệ được thương hiệu của mình và nâng cao chất lượng cạnh tranh trên thị trường…

- Nhằm khai thác tốt các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, TP đã đưa ra các giải pháp gì thưa ông?

Để thực hiện mục tiêu phát triển, bên cạnh việc thu hút nguồn lực để phát triển các ngành lĩnh vực trọng tâm, cần phải đảm bảo duy trì sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Trên cơ sở thực tiễn đầu tư phát triển trong thời gian qua cũng như tính đến các điều kiện, tình hình mới, các dự kiến phát triển của các ngành, lĩnh vực theo các Nghị quyết đã ban hành, tổng nhu cầu vốn đầu tư xã hội cho giai đoạn 2016-2020 dự kiến cần 42-43 ngàn tỷ đồng và giai đoạn 2021-2025 cần khoảng 80-90 ngàn tỷ.

Để có thể thu hút được nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư của khu vực DN và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, TP đưa ra các nhóm giải pháp, đặc biệt phải tạo ra sự khác biệt so với những địa phương khác, đáp ứng được mối quan tâm của các nhà đầu tư.

Cụ thể, UBND TP tập trung đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước. Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về kinh tế - xã hội và đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương. Quy hoạch khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sắp xếp lại các khu, cụm công nghiệp cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố cũng mở rộng các hình thức đầu tư BT, BOT, BTO, PPP và hình thức đầu tư khác để thu hút vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư để thu hút đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao, du lịch, phát thanh, truyền hình, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường.

Những dự án đang đầu tư tại TP Quảng Ngãi

Những năm qua TP Quảng Ngãi đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Nhiều dự án đã triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, một số dự án tiến hành xây dựng và đi vào hoạt động hiệu quả, như: KĐT An Phú Sinh, KĐT mới Phú Mỹ, KĐT - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, Công viên Thiên Bút, KĐT mới Thiên Tân... Cụ thể, dự án KĐT An Phú Sinh do Công ty TNHH MTV BĐS Thiên Bút làm chủ đầu tư với quy mô thực hiện trên diện tích 42,907 ha, tổng mức đầu tư khoảng trên 800 tỷ đồng. Dự án KĐT - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi – Giai đoạn 1A do Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi làm chủ đầu tư với quy mô thực hiện 99,7 ha, tổng mức đầu tư khoảng trên 1.200 tỷ đồng. Hay dự án Công viên Thiên Bút do Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng...

Bên cạnh đó TP cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển các thị trường vốn, củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhằm tăng cường năng lực huy động vốn trong và ngoài địa bàn.

- Vậy mục tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của TP trong năm 2017 và giai đoạn 5 năm tới là gì, thưa ông?

Với mục tiêu đến năm 2020, xây dựng TP Quảng Ngãi trở thành đô thị “Năng động - Thân thiện”, TP sẽ phát triển theo hướng liên kết mở với vùng Duyên hải Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước đảm bảo gắn kết với các trọng điểm phát triển của tỉnh Quảng Ngãi như KKT Dung Quất, Lý Sơn... TP Quảng Ngãi phát triển cân bằng và bền vững trên cả các mặt kinh tế - xã hội và môi trường.

Trong giai đoạn tới, định hướng phát triển kinh tế chủ đạo theo hai hướng cơ bản là Kinh tế đô thị và Kinh tế biển; Định hướng không gian phát triển TP theo hướng mở ra biển, đảm bảo gắn kết hài hòa giữa các chức năng khu vực trung tâm và khu vực ngoại vi phù hợp với tốc độ đô thị hóa, nâng cao chất lượng thụ hưởng các dịch vụ công, tiện ích của người dân TP; Phát triển hạ tầng đô thị theo hướng vừa có trọng tâm, trọng điểm vừa đảm bảo tính đồng bộ, chú trọng vào hạ tầng kết nối các khu vực chức năng, hình thành bộ khung về hạ tầng thuận lợi để thu hút các nguồn lực khác tham gia phát triển kết cấu hạ tầng TP.

Trước mắt trong năm 2017, TP bám sát và tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2017 của Thành ủy đề ra đó là “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”. Chúng tôi cũng khai thác và tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội...

- Xin cảm ơn ông!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết TP Quảng Ngãi: Đô thị năng động và thân thiện tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích