TP.HCM tổ chức chính quyền đô thị từ giữa năm 2021

Enternews.vn Với 420/428 Đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tổ chức Chính quyền đô thị tại TP. HCM. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Sáng nay 16/11, Quốc hội đã lấy biểu quyết về việc Tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết và cho phép TP. HCM thực hiện từ tháng 7/2021. Với nghị quyết này, TP. HCM sẽ tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không còn Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường, quận và sẽ có thành phố trong thành phố.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM (Ảnh: Thanhuytphcm)

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM (Ảnh: Thanhuytphcm.vn)

Theo nghị quyết, HĐND Thành phố sẽ thực hiện quyền giám sát việc tuân theo hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố trên địa bàn quận, phường thuộc quận; giám sát hoạt động của UBND quận, UBND phường thuộc quận, TAND quận, VKSND quận.

HĐND Thành phố cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch UBND quận. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND Thành phố đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức; trường hợp có từ 2/3 tổng số đại biểu HĐND Thành phố trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì HĐND Thành phố đề nghị chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Ngoài quyền chất vấn các chức danh cấp Thành phố được HĐND bầu, đại biểu HĐND Thành phố có quyền chất vấn chủ tịch UBND quận, chánh án TAND quận, viện trưởng VKSND quận.

Chủ tịch UBND TP. HCM có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND quận; đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND quận.

UBND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND Thành phố; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách; chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ quận đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính.

Với 420/428 Đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tổ chức Chính quyền đô thị tại TP. HCM.

Với 420/428 Đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết tổ chức Chính quyền đô thị tại TP. HCM.

UBND quận có trách nhiệm đề xuất, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.

UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; gồm chủ tịch và không quá 2 phó chủ tịch. Công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của tổ chức cấp trên.

Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận hoặc trước Chủ tịch UBND thành phố thuộc Thành phố và trước Pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của phường.

UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc UBND quận hoặc UBND thành phố thuộc Thành phố; đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công với cấp trên quản lý trực tiếp...

Ngoài ra, Nghị quyết cũng cho phép TP. HCM thành lập thành phố trực thuộc Thành phố với mô hình một cấp chính quyền hoàn chỉnh, có tổ chức HĐND.

Theo đó, HĐND thành phố thuộc Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác liên quan; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C.

UBND và chủ tịch UBND thành phố thuộc Thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn tương tự cấp quận.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM tổ chức chính quyền đô thị từ giữa năm 2021 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích