TP HCM tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất

Enternews.vn Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 10/2007/NQ-CP xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 10/2007/NQ-CP xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Nghị quyết trên, tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố là 209.554 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 123.517 ha (chiếm 58,94%), đất phi nông nghiệp là 83.774 ha (chiếm 39,98%) và 2.263 ha đất chưa sử dụng. Đến năm 2010, thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, giảm diện tích đất nông nghiệp, gia tăng giá trị sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể, hơn 21 nghìn ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp làm diện tích đất phi nông nghiệp tăng 10,13%. Thành phố cũng sẽ đưa 2.000 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng chủ yếu cho mục đích nông nghiệp.

Thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân bổ diện tích đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch. Cụ thể, đến năm 2010, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 27,22% tổng diện tích đất tự nhiên; đất rừng phòng hộ chiếm 15,43%; đất nuôi trồng thuỷ sản chiếm 4,52%; đất ở chiếm 11,27%; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chiếm 7,51%; đất có mục đích công cộng chiếm 13,11%,...

Nghị quyết nêu rõ, thành phố tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời, thành phố có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất của thành phố.

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. Thành phố cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.
Bạn đang đọc bài viết TP HCM tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất tại chuyên mục Tin tức - Sự kiện của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích