Chủ đề: Tổng cục Thống kê

Tổng cục Thống kê, cập nhật vào ngày: 06:17, 23/09/2020

1 2 3 4 5

Nâng cao chất lượng gạo Việt để không "hụt hơi" trong xuất khẩu

Những người sản xuất hạt gạo Việt đã thay đổi cách làm ăn không còn mãi chạy theo sản lượng, chấm dứt tình trạng quá lệ thuộc thị trường, hay phải vay mượn tên của nhà nhập khẩu khi xuất ngoại.