Chủ đề: tội phạm mạng

tội phạm mạng, cập nhật vào ngày: 15:52, 21/09/2020

TP. HCM: Nâng cao nhận thức của người dân về rác thải

Chương trình dổi rác thải nhựa lấy quà được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng rác thải nhựa.