Thành lập năm 2008 với vốn điều lệ ban đầu vỏn vẹn 50 tỉ đồng, Trường Thành Group hiện đã có vốn điều lệ 1.350 tỉ đồng và đang có kế hoạch tăng vốn lên 1.600 tỉ đồng trong năm 2020.

Danh sách bài viết