Tiếp tục rà soát, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Luật thuế

Enternews.vn Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Luật thuế, nghiên cứu xây dựng các dự án Luật thuế (sửa đổi) để trình các cấp có thẩm quyền.

Đó là ý kiến của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri về việc ban hành các chính sách thuế phải dựa trên cơ sở tạo sự công bằng cho xã hội, định hướng thị trường, đảm bảo công khai, minh bạch và ổn định xã hội.

nhu cầu đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng cũng như y tế, giáo dục, phát triển khoa học công nghệ đòi hòi cần ổn định huy động nguồn thu trong nước

Nhu cầu đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng đòi hòi cần ổn định huy động nguồn thu trong nước

Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, tái cơ cấu nền kinh tế với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cơ cấu lại thu, chi ngân sách, bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia; trong đó, thu từ xuất nhập khẩu giảm do thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan mà Việt Nam đã ký kết tại các Hiệp định thương mại cùng với thu từ dầu thô giảm và việc cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 32% xuống 20% để tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế sẽ tác động đáng kể đến cơ cấu thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhu cầu đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng cũng như y tế, giáo dục, phát triển khoa học công nghệ đòi hòi cần ổn định huy động nguồn thu trong nước, phục vụ phát triển bền vững; Cùng với việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong đó có công tác quản lý thu thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, còn đòi hỏi phải có sự toàn diện và cân bằng ở cả chính sách huy động nguồn lực đủ và chi tiêu hiệu quả hơn.

Theo Bộ Tài chính, về chi ngân sách, cần phải cải thiện tính hiệu quả và tiết kiệm. Vì vậy, song song với việc thực hiện mục tiêu cơ cấu lại nguồn thu NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính cùng các Bộ ngành có liên quan xây dựng đề án và tổ chức, điều hành quản lý chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN nhằm tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN năm 2015, Luật quản lý nợ công, Luật quản lý tài sản công, các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách tạo động lực cho phát triển bền vững.

Cũng theo Bộ Tài chính, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các luật về thuế, thu thập kinh nghiệm quốc tế, trên cơ sở đó xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế gửi xin ý kiến Bộ ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Luật thuế, nghiên cứu ý kiến của các chuyên gia, tổ chức, cá nhân và tham khảo kinh nghiệm quốc tế khi xây dựng các dự án Luật thuế (sửa đổi) để trình các cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tiếp tục rà soát, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Luật thuế tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích