TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 15: Bài học về công tác cán bộ nhìn từ việc kỷ luật cán bộ cấp cao

cách đây 2 tuần | Chính trị - Xã hội

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 15: Bài học về công tác cán bộ nhìn từ việc kỷ luật cán bộ cấp cao

01:03, 21/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 13: Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở tại Cần Thơ sẽ hạn chế khách mời để phòng dịch COVID-19

Thông tin trên được vừa được Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ vừa cho biết tại buổi họp báo chiều 20/3 nhằm thông tin về một số điểm mới của Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở tại Cần Thơ.

11:00, 20/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 12: Thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp!

“Đại hội trực tiếp bầu Bí thư, có nghĩa là từng đảng viên bỏ phiếu bầu, như thế chính là thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp mà dân chủ trực tiếp bao giờ cũng dân chủ hơn dân chủ đại diện”.

14:03, 19/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 11: Phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp!

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng đã chỉ đạo như vậy trong buổi họp ngày 19/3 với Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

10:35, 19/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 10: Không để tái diễn đơn thư chuyển lòng vòng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo khi làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố.

08:43, 17/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 9: Nâng niu vị thế và tầm vóc của Thủ đô

Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo nhân dân Thủ đô, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

06:30, 13/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 8: Bầu cử phải đảm bảo dân chủ, khách quan!

Công tác bầu cử phải bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, đúng luật định…luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri, nhân dân cả nước trước mỗi kỳ Đại hội.

05:00, 09/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 7: Dũng cảm loại bỏ những cán bộ sai lầm!

Đảng đã có sự tự chỉ trích, tự phê bình, dũng cảm loại bỏ những cán bộ những sai lầm, đưa những đảng viên, cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao vào "lò thiêu" của cách mạng.

11:01, 06/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 6: Nhận diện, loại bỏ những ứng viên mắc "bệnh" vô cảm, phòng thủ

Cần nhận diện và loại bỏ những ứng viên có thái độ vô cảm, phòng thủ, nhất là ở thời điểm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

20:21, 03/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 4: Tư tưởng, tuyên giáo phải ngang hàng với kinh tế - xã hội

Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải được đặt ở vị trí ngang hàng với kinh tế-xã hội, xứng tầm với vị trí của Thủ đô.

06:36, 02/03/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 2: Chấn chỉnh việc kê khai tài sản đối phó, hình thức

Làm tốt vấn đề kê khai tài sản, minh bạch tài sản mỗi cán bộ, mỗi đại biểu cũng là một việc làm cần thiết khi Đại hội Đảng lần thứ XIII đang đến gần.

08:00, 29/02/2020

[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 1: “Nóng” công tác đánh giá cán bộ!

Vấn đề công tác nhân sự cho Đại hội XIII luôn nhân được sự quan tân sâu sắc của cử tri cả nước.