[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 4: Tư tưởng, tuyên giáo phải ngang hàng với kinh tế - xã hội

Enternews.vn Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải được đặt ở vị trí ngang hàng với kinh tế-xã hội, xứng tầm với vị trí của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định khi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy, về tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (17/3/1930-17/3/2020), và xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và tổ chức hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, chiều 3/3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định khi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học khẳng định, năm 2019, công tác tuyên giáo thành phố đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực được Trung ương và thành phố đánh giá cao, thể hiện cụ thể ở 12 nhóm nội dung.

Khắc phục biểu hiện “giữ mình” trước đại hội

Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của thành phố kịp thời; chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm.

Ngành Tuyên giáo Hà Nội đã chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố, kịp thời phản ánh dư luận về những vấn đề lớn được xã hội quan tâm, giúp cho lãnh đạo các cấp nắm được tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc... 

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, việc nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh và dự báo tình hình có lúc chưa kịp thời. Thông tin định hướng trên môi trường mạng chưa tạo được các luồng thông tin tích cực để hạn chế, đấu tranh với việc lợi dụng, xuyên tạc về các vấn đề của thành phố.

Về các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (17/3/1930-17/3/2020), Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy  Đào Xuân Dũng cho biết, bên cạnh lễ kỷ niệm trọng thể dự kiến được tổ chức ngày 16/3, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp thành phố vào ngày 12/3. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) thực hiện hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị.

Báo cáo tình hình chuẩn bị Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Tổ trưởng Tổ Thư ký - giúp việc Ban Biên tập Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố cho biết, đến nay, dự thảo lần thứ 2 Báo cáo chính trị đã cơ bản được hoàn thành.

Ban Tuyên giáo Thành ủy quyết tâm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy trình, quy định lấy ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo để hoàn thiện dự thảo trước ngày 20/4/2020, kịp gửi xin ý kiến tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị với đồng chí Bí thư Thành ủy như kiện toàn lãnh đạo; tạo điều kiện đưa một số trưởng, phó phòng của Ban về cơ sở để có thêm kinh nghiệm thực tiễn...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đối với Đảng ta, nền tảng tư tưởng có ý nghĩa quan trọng nhất. Do đó, công tác tư tưởng, tuyên giáo có vai trò đặc biệt, thời gian tới Ban Tuyên giáo Thành ủy phải tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của thành phố.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin, tuyên truyền, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác này từ nay đến ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ thành phố để đây thực sự là ngày hội của toàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tham mưu, tuyên truyền động viên cổ vũ nhân dân đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là khắc phục những biểu hiện trì trệ, “giữ mình” trước đại hội từ đó tạo động lực cho thành phố phát triển.

Làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội

Khẳng định công tác tư tưởng, tuyên giáo phải được đặt ở vị trí ngang hàng với kinh tế-xã hội, xứng tầm với vị trí của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy rà soát lại tình hình, kết quả công tác trên từng lĩnh vực để tiếp tục đổi mới, như cung cấp thông tin cho báo chí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân...

Lưu ý phải làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt dư luận xã hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội bám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém.

Giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy và ngành Tuyên giáo Thủ đô phải kịp thời nắm bắt và dự báo tình hình, những vấn đề phát sinh, những vấn đề mới để tham mưu các biện pháp giải quyết hiệu quả, không để phát sinh “điểm nóng”, những vấn đề phức tạp ngoài tầm kiểm soát. 

Liên quan đến công tác báo chí, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt việc quy hoạch báo chí, duy trì hoạt động ổn định của các cơ quan báo chí thành phố, chú ý sắp xếp lao động dôi dư, cần thiết đề xuất cơ chế riêng cho thành phố...

Đối với mô hình Trưởng ban Tuyên giáo kiểm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo Thành ủy cần rà soát lại hiệu quả hoạt động, sớm xây dựng quy chế mẫu.

Về chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thủ đô, Bí thư Thành ủy lưu ý cần chuẩn bị kỹ lưỡng, thiết thực; các nội dung truyền truyền, phát biểu phải bảo đảm thực chất, xuất phát từ tình cảm, có sức thu hút, lay động lòng người.

Đối với nhiệm vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy chú trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, lấy ý kiến rộng rãi của các thành phần xã hội, qua đó đánh giá chính xác kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; đề xuất các giải pháp mới, có tính đột phá trong nhiệm kỳ mới. Tất cả phải nhằm xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ thành phố thực sự mẫu mực.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 4: Tư tưởng, tuyên giáo phải ngang hàng với kinh tế - xã hội tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích