[TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 21: Người làm công tác nhân sự cho Đảng “phải có con mắt tinh đời”!

Enternews.vn Công tác nhân sự Đại hội phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, bảo đảm sự công tâm, trong sáng, khách quan, đặc biệt phải "có con mắt tinh đời" trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn cán bộ.

Lưu ý đặc biệt về công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII trong bài viết mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thêm một lần nữa khẳng định: Công tác nhân sự cho Đảng rất quan trọng, nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ, và ngược lại.

 khai mạc Đại hội XII của Đảng

Khai mạc Đại hội XII của Đảng.

Trong lựa chọn nhân sự khóa mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Đúng vậy, thực tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả đề đặt vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Lênin đã từng nói: "Hãy cho tôi một tổ chức những người cách mạng, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga". Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân rất quan trọng là lựa chọn, bố trí sai một số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là cấp cao nhất.

Do đó, “cần phải khẳng định và thấm nhuần sâu sắc vị trí, ýnghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một Đại hội Đảng mà đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước”. – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Khẳng định, sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới và sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khoá 8 về chiến lược cán bộ, đội ngũ cán bộ các cấp ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; cơ cấu, độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn; nguồn quy hoạch cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, cơ bản bảo đảm sự chuyển tiếp và kế tục giữa các thế hệ.

Tuy nhiên, chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng phải thừa nhận thực tế rằng: Đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt chỉ tiêu mong muốn. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa toàn diện, có mặt còn hạn chế, yếu kém; không ít cán bộ, trong đó có cả cán bộcấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, thậm chí có người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Bên cạnh đó, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực chưa ngang tầm nhiệm vụ, vi phạm nguyên tắc và quy chế làm việc, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quảnlý doanh nghiệp nhà nước thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu tính Đảng, lợi dụngsơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UB Kiểm tra TƯ đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện TƯ quản lý; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. 

Do đó, trong Đại hội Đảng XIII lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đòi hỏi, phải tìm được những cán bộ xứng đáng, đủ tâm, tài cho Trung ương khóa XIII. “Đại hội XII sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng.

Có thể nhận thấy, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc đào tạo và huấn luyện cán bộ. Bác khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"; "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng".

Vậy phải làm sao để lựa chọn được cán bộ có có đức, có tài, có tâm, xứng tầm? Muốn làm được công việc này thì người làm công tác nhân sự cho Đảng phải hết sức thận trọng, đảm bảo nguyên tắc, minh bạch, công tâm trong chọn lựa, giới thiệu. Đặc biệt, trong việc chọn lựa cán bộ, dứt khoát không để lọt những người cơ hội chính trị, giỏi luồn lách nhưng non tài, kém đức như những “con lươn”, “con chạch” lọt vào quy hoạch.

Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì công tác nhân sự Đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự trong sáng, khách quan. Đặc biệt phải "có con mắt tinh đời" trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu. 

Trong thời kỳ đất nước thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc lựa chọn nhân sự cho Đảng càng đòi hỏi phải đặt ở tầm cao. Cán bộ then chốt được lựa chọn phải thật sự đủ tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh để gánh trên vai việc Đảng, việc nước, việc dân. Điều ấy càng có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ cấp chiến lược, bởi họ là những người trực tiếp vừa xây dựng, vừa tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Không chỉ vậy, người làm công tác cán bộ còn cần phải thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược…

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu: Các đồng chí thành viên Tiểu ban và tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự phải thật sự là những người tuyệt đối trung thành, thật sự trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải tỉnh táo. Nói theo các cụ: “đừng nhìn gà hóa quốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”, “đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài che đậy cái sơ sài bên trong”…  

Có thể khẳng định, để tìm nhân sự cho Đảng theo nhiều chuyên gia, công tác cán bộ là công tác rất quan trọng và rất khó. Nhấn mạnh tầm quan trọng này, GS.TS Nguyễn Anh Trí (đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) cho rằng, công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của đại hội và cũng là quyết định tương tai của đất nước trong thời gian tới. “Lưu ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mới đây rất quan trọng, đó cũng là lời nhắc nhở để phát huy dân chủ, công tác cán bộ được tổ chức tốt hơn, lựa chọn được đúng người có tài, có tâm, có năng lực làm việc, năng lực phục vụ nhân dân” - GS.TS Nguyễn Anh Trí khẳng định. Ông cũng cho rằng, khi đã hợp lòng dân thì sẽ được người dân ủng hộ, đồng lòng, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, đất nước sẽ ngày càng phát triển.

Còn theo ông Vũ Mão - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, công tác cán bộ là công tác rất quan trọng và rất khó. Tuy nhiên nếu chúng ta tin vào quần chúng, lắng nghe dân, hỏi dân thì sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác chọn cán bộ. “Cán bộ cấp cao, cấp thấp như thế nào, nhân dân đều biết hết. Do đó, công tác cán bộ cần phải thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng mới có thể chọn được những cán bộ trung thực, gương mẫu, chân thành, trong sáng. Và việc này phải được thực hiện bằng những người công minh, trong sáng, không động cơ, vụ lợi mới có thể chọn được đội ngũ cán bộ tốt” - ông Mão nói.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII] Bài 21: Người làm công tác nhân sự cho Đảng “phải có con mắt tinh đời”! tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích