Tiên phong cải thiện môi trường kinh doanh

Enternews.vn Năm 2016, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Với những nỗ lực không ngừng, năm 2017 Hà Nội tiếp tục khơi thông ách tắc, kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp, người dân, tiên phong cải thiện môi trường kinh doanh. Nhân dịp này Báo DĐDN có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội về những nỗ lực của chính quyền thành phố.

Theo ông Nguyên Đức Chung, để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, 35/NQ-CP của Chính phủ, Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện 6 nhóm giải pháp.

- Ông có thể nói rõ hơn về những giải pháp tạo bước đột phá của thành phố Hà Nội, thưa ông?

Thứ nhất, Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 147, 74, 101/KH-UBND về nâng cao chỉ số PCI với tinh thần Hà Nội tiên phong cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, Thành phố yêu cầu các đơn vị công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính (TTHC), các quy hoạch ngành, phân khu, kế hoạch sử dụng đất. Ban hành quyết định cơ chế một cửa liên thông với nhiều điểm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Thứ hai, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử. Đến nay, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt 98%, kê khai thuế điện tử 98,2%, hải quan điện tử 100%, bảo hiểm xã hội 98,3% đối với các doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên,… Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai đến 584/584 xã, phường và 10 sở, ngành, dự kiến đến cuối năm 2017 sẽ đạt 32%. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng trong các cơ quan Nhà nước đạt trên 94%. Xây dựng Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội. Đặc biệt, Thành phố đã khai trương Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo.

Thành phố Hà Nội đã xây dựng Đề án hỗ trợ khởi nghiệp và Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với mục tiêu có thêm 200.000 doanh nghiệp trong giai đoạn 2016-2020…

Thứ ba, năm 2017 Thành phố tiếp tục tổ chức các Hội nghị lớn để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xúc tiến đầu tư và tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức Hội thảo quốc tế “Tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - bài học thực tiễn từ Israel”...

Thứ tư, Thành phố tích cực triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Dự kiến đến 31/12, cam kết cho vay 398.671 tỷ đồng, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 368.548 tỷ đồng... Đặc biệt, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên và có xếp hạng tín dụng tốt khi vay vốn ngân hàng được hưởng lãi suất ưu đãi dưới 6%/năm.

<p/>Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Thứ năm, Thành phố đã đơn giản hóa 61 TTHC về đất đai, giảm thời gian từ 30-50% theo quy định. Rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn 12 ngày; thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn 14 ngày. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, tăng tỷ lệ giải quyết TTHC qua mạng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 tất cả TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Thứ sáu, Thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn pháp lý, hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, hỗ trợ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Mỗi năm, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tư vấn thuộc Sở KH&ĐT tư vấn cho khoảng 70 nghìn người về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thủ tục về đầu tư, pháp lý và hội nhập... Bên cạnh đó, Hà Nội chú trọng đầu tư đào tạo nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí tuyển dụng, đào tạo.

- Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần năm 2016, Hà Nội có đến 5 chỉ số còn thấp điểm so năm 2015 như: Gia nhập thị trường, tính năng động, thiết chế pháp lý, cạnh tranh bình đẳng. Năm 2017 Hà Nội đã có “thuốc đặc trị” cho các chỉ số thấp điểm trên?

Đúng vậy, như tôi đã nói ở trên, để cải thiện Chỉ số PCI, ngay từ đầu năm 2017, Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 74/KH-UBND, trong đó đã có phân công cụ thể cho các đơn vị để khắc phục và cải thiện từng chỉ số. Cụ thể, Thành phố đã, đang và sẽ tập trung xây dựng nền hành chính phục vụ với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”.

Bên cạnh đó, Thành phố tạo bước chuyển biến căn bản về xây dựng Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, coi đây là một trong những giải pháp mang tính đột phá để giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

- Theo nhiều doanh nghiệp, hiện nay vẫn còn nhiều “rào cản” về thủ tục đầu tư từ phía các Bộ, ngành TƯ. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của các tỉnh, thành phố. Ông có nhìn nhận gì về vấn đề này?
Để doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập thị trường, Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát để đơn giản hóa các TTHC, bãi bỏ các giấy phép, điều kiện kinh doanh không cần thiết, để kiến nghị với các cơ quan TW để xem xét, giải quyết. Đồng thời, UBND Thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành của Thành phố gồm 7 đơn vị: Sở KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, Quy hoạch Kiến trúc, GT-VT, Tài chính, Văn phòng UBND Thành phố nhằm giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến một số loại dự án trên địa bàn. Tổ công tác liên ngành hoạt động giúp giảm thời gian thực hiện thủ tục các dự án đầu tư đến 43%.

- Thưa ông, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11/NQ-TW, Quốc hội ban hành Luật Thủ đô, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để giúp Hà Nội phát triển nhanh và bền vững?

Ngay sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực (ngày 01/7/2012), HĐND Thành phố đã thông qua 14 Nghị quyết chuyên đề; UBND Thành phố ban hành 49 văn bản chỉ đạo, điều hành để cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội và quản lý Thành phố theo pháp luật. Qua thực tiễn triển khai đã khẳng định Nghị quyết 11-NQ/TW và Luật Thủ đô tạo động lực mới, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020.

Minh chứng là hàng năm kinh tế Thủ đô đều tăng gấp 1,5 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. GDP bình quân đầu người năm 2016 tăng gấp 1,7 lần so với năm 2011. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay ngành nông nghiệp chỉ chiếm 3,22%. Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2011-2016 gấp hơn 2 lần giai đoạn 2006-2010. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao. Hàng năm, hàng chục nghìn doanh nghiệp mới được thành lập. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2016 đạt trên 940 nghìn tỷ đồng. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn thiện và phát triển, từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững hơn... Quan hệ đối ngoại, hội nhập phát triển được mở rộng; vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

- Xin cảm ơn ông!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tiên phong cải thiện môi trường kinh doanh tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích