Tiền Giang tăng tốc giải quyết kiến nghị

Enternews.vn Thường xuyên đối thoại trực tiếp, thăm và làm việc với các doanh nghiệp để giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn vướng mắc, Tiền Giang đang cho thấy nỗ lực xây dựng một chính quyền hành động, đồng hành cùng doanh nghiệp.

p/Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (đứng) thăm và làm việc với Công ty Tea Kwang Vina Idustrial Chi nhánh Mỹ Tho

Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (đứng) thăm và làm việc với Công ty Tea Kwang Vina Idustrial Chi nhánh Mỹ Tho

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh, tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tổ chức các đoàn đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp là một trong những giải pháp hiệu quả được tỉnh Tiền Giang thực hiện, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

Tăng đồng hành, giảm vướng mắc

Trong năm 2017, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức 04 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Tổng số kiến nghị của doanh nghiệp tai 03 cuộc Hội nghị là 24 kiến nghị, giảm nhiều so với 58 kiến nghị của năm 2016 vì phần lớn các kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết dứt điểm. Bao gồm, Hội nghị quý 01: 10 kiến nghị; Hội nghị quý 2: 07 kiến nghị (trong đó có 03 kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trả lời ngay tại Hội nghị) và Hội nghị quý 03: 07 kiến nghị (trong đó có 04 kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trả lời ngay tại Hội nghị). Các kiến nghị chưa giải quyết ngay, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành ghi nhận để giải quyết trong thời gian quy định cụ thể, báo cáo tiến độ kết quả giải quyết cho UBND tỉnh và doanh nghiệp; kết quả giải quyết kiến nghị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND như sau:

Chẳng hạn, đối với kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thực nghiệp dệt Kang Na về tình trạng cúp điện không có thông báo và không rõ nguyên nhân xảy ra trong Khu công nghiệp Long Giang. Sở Công Thương đã có Công văn số 1496/SCT-QLNL ngày 18/7/2017 đề nghị Công ty Điện lực Tiền Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khu công nghiệp Long Giang: tăng cường kiểm tra lưới điện 22kV cấp điện cho Khu công nghiệp Long Giang do các đơn vị quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, sửa chữa các trường hợp có nguy cơ gây sự cố lưới điện; thường xuyên kiểm tra phát quang cây xanh và dùng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế xảy ra sự cố lưới điện; đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Giang… Đồng thời, đơn vị thi công hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Long Giang. Đến nay, công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Khu công nghiệp Long Giang đã hoàn thành, đóng điện và đưa vào sử dụng trong tháng 11/2017.

  Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải đáp tại chỗ hoặc chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương giải đáp trực tiếp cho doanh nghiệp. 

Trong năm 2017, bên cạnh việc tổ chức các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, UBND tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm và làm việc với doanh nghiệp. Nhiều kiên nghị, đề xuất của doanh nghiệp đã được giải quyết dứt điểm. Chẳng hạn, với kiến nghị của Công ty Tea Kwang Vina Idustrial Chi nhánh Mỹ Tho về hỗ trợ giải pháp thoát nước mùa mưa Cụm công nghiệp Trung An và Khu dân cư Bình Tạo. Sở Giao thông vận tải được giao làm chủ đầu tư xây dựng nối cống thoát nước đường tỉnh 864 ra Kênh Xáng Cụt để giảm lưu lượng thoát nước từ Cụm công nghiệp ra Sông Tiền; xây dựng nối cống thoát nước mưa từ khu dân cư Bình Tạo cặp đường tỉnh 870B ra kênh Kho đạn. Đối với kiến nghị bố trí thêm đèn đường trong Cụm công nghiệp Trung An, Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang đã kiểm tra và cho thay toàn bộ bóng đèn và nâng công suất bóng đèn đảm bảo độ sáng, đồng thời khắc phục điểm rò rỉ điện làm CB ngưng hoạt động khi trời mưa; bổ sung thêm cán bộ trên các tuyến nhánh để khi có mất điện chỉ mất cục bộ, không mất toàn cục. Hiện tại, hệ thống điện chiếu sáng tại Cụm công nghiệp Trung An hoạt động ổn định.

Về tuyển dụng lao động gặp khó khăn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã mời Công ty Tea Kwang Vina cùng trực tiếp đến các Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang, Trung tâm Dịch vụ việc làm để hỗ trợ Công ty tuyển dụng lao động.

Trong năm 2017, UBND các sở, huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức các buổi họp mặt, gặp gỡ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn (trung bình 02 cuộc). Tại các cuộc họp mặt, gặp gỡ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các địa phương nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp giải đáp kịp thời hoặc có văn bản gửi các các Sở, ngành tỉnh giải quyết trong trường hợp không thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; đồng thời tuyên truyền việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương, thông tin pháp luật…

Gắn trách nhiệm cụ thể

Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Tiền Giang lần 4 năm 2017, có 14 ý kiến của các doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc về: đất đai, việc hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động, thuê đất dài hạn, một số khó khăn trong vấn đề thu hồi nợ đối với thành viên vay vốn quỹ tín dụng, việc hỗ trợ cát để xây dựng bờ kè đê biển thuộc Khu du lịch biển Tân Thành, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, việc khắc phục mùi hôi của Công ty TNHH Tong Wei... Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn có ý kiến đề nghị tỉnh cần có Đề án phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi heo theo hướng bền vững, tạo điều kiện cho hợp tác xã (HTX) thuê đất thời gian dài để mở rộng quy mô sản xuất, cần có chính sách tín dụng ưu đãi để kích thích phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho HTX tiếp cận gói tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao,... để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến phản ánh, đề xuất của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải đáp tại chỗ hoặc chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương giải đáp trực tiếp cho doanh nghiệp tại hội nghị và hứa tiếp tục giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh. Một số kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp chưa được giải quyết thỏa đáng tại hội nghị đối thoại này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã giao trách nhiệm rõ ràng cho từng Sở, ngành, địa phương phải giải quyết xong trong thời gian được qui định cụ thể.
Với những nỗ lực đồng hành của các cấp chính quyền, môi trường đầu tư kinh doanh của Tiền Giang đã được cải thiện rõ rệt. Qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) năm 2017 tăng trưởng khá cao, nằm trong top 3 các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL.

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, dự kiến tốc độ tăng trưởng (GRDP tính theo giá so sánh 2010) của Tiền Giang tăng 9,0-9,5%. Đặc biệt với việc môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ và sự đồng hành của các cấp chính quyền địa phương, năm 2018 tỉnh đặt mục tiêu số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 730 doanh nghiệp.

“UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh”- ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tiền Giang tăng tốc giải quyết kiến nghị tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích