Tiền Giang kiến tạo không gian phát triển mới

Enternews.vn Cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,Tiền Giang đang tạo ra không gian phát triển mới hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết vùng, hội nhập quốc tế.

Theo ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang: Ngay từ những tháng đầu năm 2019, Tiền Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

p/Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại KCN Tân Hương. Ảnh: Lê Long

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại KCN Tân Hương. Ảnh: Lê Long

Khơi thông dòng vốn

Với nỗ lực đồng hành, quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, đến nay, trong 18 dự án trao Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, có 7 dự án đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động, 3 dự án đang triển khai thi công và 8 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trong 12 dự án được trao chủ trương nghiên cứu, có 08 dự án đã có báo cáo kết quả nghiên cứu, 2 dự án đang thực hiện nghiên cứu nhưng tiến độ còn chậm và 2 đã hết thời gian nghiên cứu. Đối với 19 dự án mời gọi đầu tư, đã có 36 nhà đầu tư quan tâm thực hiện đầu tư 15/19 dự án. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm thực hiện 13.907 tỷ đồng, tăng 12,2% so cùng kỳ, đạt 40,3% kế hoạch năm 2019 (cùng kỳ 2018 đạt 39,3%).

Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới, ước thực hiện 6 tháng đầu năm có 345 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 4.100 tỷ đồng, tăng 2,5% về số doanh nghiệp và tăng 80% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; vốn đầu tư bình quân là 11 tỷ đồng/doanh nghiệp (cùng kỳ đạt 7 tỷ đồng/doanh nghiệp). Bên cạnh đó, ước thực hiện 6 tháng năm 2019 có 95 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn tăng thêm là 394 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh có khoảng 5.354 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 6 tháng 2019 khoảng 2.423 hộ, lũy kế tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh tính đến nay khoảng 60.746 hộ kinh doanh.

  Tiền Giang sẽ tập trung triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo tinh thần Luật Quy hoạch gắn với khu vực và gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Lê Văn Hưởng cho biết: Để đạt được kết quả trên, Tiền Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 06-NQ/TU về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp như: Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2019; tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Nghị quyết 06-NQ/TU.

Tiền Giang cũng đã xin chủ trương Trung ương cho liên thông giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh; xây dựng Kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh; triển khai thủ tục xây dựng Cổng thông tin đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, tỉnh xây dựng Đề án chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên; Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu GRDP năm 2019 tăng trưởng 7,2-7,5% so với 2018, 6 tháng cuối năm 2019, GRDP phải tăng 7,4-7,9% so với cùng kỳ. Chính vì vậy trong thời gian tới Tiền Giang sẽ tập trung triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo tinh thần Luật Quy hoạch gắn với khu vực và gắn với thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, tạo ra không gian phát triển mới hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết vùng, hội nhập quốc tế.

p/Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty TNHH Chế biến nông sản Cát Tường. Ảnh: P.A

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty TNHH Chế biến nông sản Cát Tường. Ảnh: P.A

“Chúng tôi tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2025; thực hiện Đề án tái cấu trúc ngành công nghiệp Tiền Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”- ông Lê Văn Hưởng nhấn mạnh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Tiền Giang nhất quán chủ trưởng luôn đồng hành, hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án sản xuất công nghiệp theo quy định hiện hành; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”, sử dụng nhiều nguyên liệu của tỉnh, phụ kiện sản xuất trong nước, có cam kết chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, thường xuyên xúc các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang đầu tư nhanh chóng hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định; tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục quy hoạch CCN cho phù hợp, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN.

Nhằm tăng cường thu hút đầu tư, trong thời gian tới tỉnh sẽ Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hàn Quốc - Tiền Giang tại tỉnh Tiền Giang; Nghiên cứu ban hành danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2019 - 2023 và tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh qua mạng...

“Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tại Chương trình hành động, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong đó tập trung triển xây dựng Kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; xây dựng Cổng thông tin đăng ký hộ kinh doanh; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh qua mạng.... sẽ vẫn là những nhiệm vụ trọng tâm”- ông Lê Văn Hưởng khẳng định.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tiền Giang kiến tạo không gian phát triển mới tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích