Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính

Enternews.vn Bộ Công an khẳng định việc cắt giảm 120 thủ tục hành chính sẽ giúp tiết kiệm đến 120 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896), Bộ Công an đã tiến hành rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Qua rà soát cho thấy, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Đề án 896 được đề nghị đơn giản hóa là 120 thủ tục, trong đó lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh là 17 thủ tục; đăng ký, quản lý con dấu 12 thủ tục; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 11 thủ tục; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ 18 thủ tục; tổ chức cán bộ 7 thủ tục; chính sách 6 thủ tục; phòng cháy, chữa cháy 9 thủ tục; cấp, quản lý chứng minh nhân dân 16 thủ tục; đăng ký, quản lý cư trú 24 thủ tục.

Trong số này, số thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ, hủy bỏ là 25 thủ tục. Số thủ tục hành chính đơn giản hóa trình tự thực hiện là 12 thủ tục. Số thủ tục hành chính được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai là 81 thủ tục. Số thủ tục hành chính được rút ngắn thời hạn giải quyết là 2 thủ tục. Theo tính toán, tỷ lệ cắt giảm sau đơn giản hóa: 32,70%. Tổng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là trên 1.239 tỷ đồng mỗi năm, sau khi đơn giản hóa sẽ giảm xuống còn gần 833,9 tỷ đồng/ năm, tiết kiệm được 405,2 tỷ đồng/năm.

Qua rà soát cho thấy số thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Đề án 896 được đề nghị đơn giản hóa là 120 thủ tục

Qua rà soát cho thấy số thủ tục hành chính thuộc phạm vi của Đề án 896 được đề nghị đơn giản hóa là 120 thủ tục

Có 2 mẫu đơn và 13 mẫu tờ khai được đề xuất sửa đổi liên quan đến các thủ tục và nhóm thủ tục cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông, giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh, giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân, cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam; giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia.

Các mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh; giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện và giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã cũng được đề xuất sửa đổi.

Cũng theo kết quả rà soát này, có 31 giấy tờ công dân được đơn giản hóa thông qua việc điều chỉnh trực tiếp biến động về thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp trích lục các loại giấy tờ theo nhu cầu. 

Mới đây, ngày 30/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra 17 bộ, cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện kinh doanh. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, chủ trì buổi kiểm tra.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng thời gian qua, giới truyền thông công bố rầm rộ về việc các bộ cắt giảm điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới có Bộ Công Thương cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh bằng Nghị định 08. Trong khi đó, các bộ, ngành khác đang ở quá trình rà soát, không phải là cắt bỏ. Việc công bố thông tin như vậy là chưa đúng thực chất, chưa đúng tinh thần của Chính phủ kiến tạo và chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

"Nếu cứ thông tin có cắt giảm mà lại không cắt giảm như thế thì doanh nghiệp, người dân, thậm chí ngay giữa các bộ cũng nghi ngờ có sự tô vẽ của bộ nào đó. Như vậy không hay cho Chính phủ, không hay cho chúng ta. Chúng ta toàn nói dối nhau là không được", bộ trưởng Mai Tiến Dũng thẳng thắn.

Từ đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị công khai bộ nào đã rà soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh, nêu rõ "điều kiện kinh doanh phải xử lý bằng nghị định chứ không phải điều kiện kinh doanh là điều chuyển sang thông tư để lách luật, để làm việc không đúng". Ông Mai Tiến Dũng dẫn chứng: "Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) giảm 11 điều kiện kinh doanh ở nghị định nhưng tăng 115 điều kiện kinh doanh ở chỗ khác. Như thế là không được, là trói thêm".

Theo báo cáo của Tổ công tác, sau các cuộc kiểm tra chuyên đề tại các bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hoạt động kiểm tra chuyên ngành có chuyển biến nhất định, như đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro, chuyển mạnh sang hậu kiểm. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và mong nuốn. Hiện mới có 3 bộ đạt chỉ tiêu cắt giảm từ 50% trở lên, gồm Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Một số phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành còn mang tính hình thức để đạt mục tiêu của Chính phủ; một số phương án cắt giảm, đơn giản hóa danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành chỉ mang tính gộp cơ học để giảm về số lượng nhưng thực chất các hàng hóa, sản phẩm này vẫn phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành hoặc phải đáp ứng điều kiện kinh doanh như trước đây. Còn tình trạng "điện tử nửa vời" trong các thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm, một số bộ chưa tích cực.

Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ nêu rõ đến nay, hầu hết các bộ đã xây dựng phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh với tỉ lệ đạt từ 33% đến hơn 50%. Tuy nhiên, nhiều điều kiện kinh doanh của một số bộ không cần thiết nhưng chưa đề cập trong phương án đơn giản hóa, cắt giảm; hoặc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh này, lại phát sinh nhiều điều kiện kinh doanh khác. Cụ thể, ngày 1-3-2018, theo tham mưu của Bộ TT-TT, Chính phủ ban hành Nghị định 27 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin trên mạng. Theo đó, 11 điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa nhưng thêm 115 điều kiện kinh doanh bổ sung.

Trong phương án đơn giản hóa đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, nhiều bộ chưa đạt tỉ lệ theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Mới 9 bộ có tỉ lệ cắt giảm trên 50%. Ngân hàng Nhà nước chưa đạt 50% là do các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý mang tính đặc thù, do đó việc đơn giản hóa, cắt giảm phải bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Tiến độ thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh còn chậm, một số bộ chưa tích cực. Đến ngày 31/10, các bộ phải trình ban hành nghị định sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh nhưng đến nay, ngoài Bộ Công Thương, mới có Bộ Xây dựng có dự thảo nghị định, đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Còn lại, hầu hết các bộ đang trong quá trình rà soát, đề xuất phương án.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đề xuất đơn giản hóa 120 thủ tục hành chính tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích