Thủ tướng: Sẽ giao dự án cho tư nhân nếu doanh nghiệp Nhà nước "ôm dự án" không làm

Enternews.vn Trường hợp doanh nghiệp nhà nước “ôm” dự án, không làm, sẽ giao các dự án đó cho các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân để đầu tư phát triển.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong ngày 20/2/2021.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong ngày 20/2/2021.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong ngày 20/2/2021.

kiến nghị 5 nội dung lớn

Theo đó, báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: Năm 2020, tỉnh Phú Yên đã gặp rất nhiều khó khăn do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuy nhiên, Phú Yên đã nỗ lực, cố gắng để đạt kết quả tình hình kinh tế - xã hội ở mức cao nhất. Nhìn chung, các chỉ tiêu và kế hoạch đã cơ bản ổn định và có một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch, trong đó, có 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Phú Yên kiến nghịp/5 nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng

Phú Yên kiến nghị 5 nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Và để hoàn thành và nối tiếp các thành công, Phú Yên kiến nghị 5 nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, cụ thể:

Một là, Phú Yên xin cơ chế đầu tư nâng cấp cảng hàng không Tuy Hòa giai đoạn 2021-2025, để đảm bảo công suất 5 triệu khách/năm: Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sớm có kế hoạch, lộ trình triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không Tuy Hòa theo quy hoạch được phê duyệt giai đoạn 2021-2025; trường hợp khó khăn về nguồn lực đầu tư, đề nghị Thủ tướng cho phép đầu tư bằng hình thức xã hội hóa, chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các ngành trung ương hướng dẫn cơ chế, thủ tục để kêu gọi đầu tư.

Hai là, Phú Yên xin cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển liên kết vùng giữa tỉnh Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ: Đề nghị bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư tuyến đường bộ cao tốc nối Phú Yên với Tây Nguyên; xem xét chấp thuận bổ sung quy hoạch dự án đê chắn sóng cảng Bãi Gốc vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trung ương giai đoạn 2021-2025 và ưu tiên bố trí nguồn vốn trung ương để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025; bổ sung dự án khí hóa lỏng vào quy hoạch điện VIII…

Ba là, Chính Phủ cho phép Phú Yên nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến, một số đoạn đường ven biển Phú Yên, trong đó, cân đối khoảng 650 tỉ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương để hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh dự án đường ven biển.

Bốn là, đề nghị Chính phủ sớm xem xét đồng ý cho Phú Yên chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để sớm thực hiện các dự án Vịnh Hòa Emeral Bay Resort, hồ chứa nước Mỹ Lâm, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía nam khu du lịch sinh thái Sao Việt và khu dân cư phía tây Trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm, khu du lịch cao cấp New City Việt Nam.

Năm là, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm quan tâm chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét có văn bản cho phép ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức sự nghiệp...

Không phân biệt doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, một số nhà đầu tư, ý kiến của lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Phú Yên đã phát hiện những vấn đề rất quan trọng để phát triển, đó là đi trước trong công tác quy hoạch, là ứng dụng khoa học công nghệ để cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh. "Đặc biệt là tỉnh Phú Yên xin cơ chế phát triển, chứ không phải xin tiền để phát triển" - Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm rõ, nếu xác định ACV là đơn vị đầu tư nâng cấp sân bay Tuy Hòa đảm bảo lượng khách đến năm 2030 như quy hoạch thì cần công bố rõ tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm rõ, nếu xác định ACV là đơn vị đầu tư nâng cấp sân bay Tuy Hòa đảm bảo lượng khách đến năm 2030 như quy hoạch thì cần công bố rõ tiến độ. "Còn nếu không thì giao cho các tập đoàn tư nhân khác triển khai, không phân biệt gì cả"

Cũng theo Thủ tướng, yêu cầu về phát triển kinh tế trong lúc này là cần coi trọng kinh tế tư nhân. "Cái gì thuận lợi, cần ủng hộ cho tư nhân làm, Nhà nước không cần phải làm thì phải tạo điều kiện, không lúng túng việc này. Các bộ trưởng phải quán triệt tinh thần này để chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, doanh nghiệp FDI đầu tư" - Thủ tướng chỉ đạo”.

Theo Thủ tướng, vừa qua một số đồng chí còn lúng túng vấn đề giữa Nhà nước và tư nhân. Lĩnh vực đó thuộc Nhà nước đầu tư nhưng Nhà nước không đầu tư được, cứ "ôm" rồi để mãi như vậy. Hôm nay các bộ trưởng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cái này Nhà nước làm, trong tiến độ công bố phải nêu rất rõ. Sân bay Tuy Hòa hay đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên, Bình Định phải nói rõ ra, ngày đó Nhà nước làm, còn nếu làm không được thì trao cho tư nhân đầu tư phát triển. Đây là yêu cầu của tôi để trong phát triển không có sự phân biệt" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Phú Yên làm tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền trong phát triển các dự án để người dân hiểu, cán bộ hưu trí hiểu, ủng hộ để địa phương phát triển. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất đối với Phú Yên là tinh thần đoàn kết thống nhất và một quyết tâm chính trị trong định hướng phát triển.

Đối với dự án đầu tư nâng cấp sân bay Tuy Hòa đảm bảo lượng khách đến năm 2030, mà Phú Yên kiến nghị, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm rõ, nếu xác định ACV là đơn vị đầu tư nâng cấp sân bay Tuy Hòa đảm bảo lượng khách đến năm 2030 như quy hoạch thì cần công bố rõ tiến độ. "Còn nếu không thì giao cho các tập đoàn tư nhân khác triển khai, không phân biệt gì cả" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cao tốc từ Phú Yên đi Tây Nguyên, Thủ tướng yêu cầu tỉnh và các bộ, ngành phải chọn một trong hai hướng: từ Gia Lai xuống Phú Yên hay từ Đắk Lắk xuống Phú Yên là phù hợp hơn. "Còn cao tốc phía đông thì phải làm rõ Nhà nước ghi vốn bao giờ làm trong giai đoạn 2021-2025, nếu không thì để tư nhân thực hiện theo hợp đồng PPP" - Thủ tướng yêu cầu.

Về quy hoạch cảng Bãi Gốc, Thủ tướng đề nghị nếu làm cảng chuyên dụng thì Bộ Công thương phải có quy hoạch cảng khí.

Đối với dự án đường ven biển Phú Yên, Thủ tướng cho rằng điều chỉnh quy hoạch thuộc thẩm quyền của tỉnh. Các bộ Kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải đã ủng hộ tỉnh làm đường ven biển thì Phú Yên cần dồn sức cùng trung ương thực hiện hoàn chỉnh dự án này.

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa sang mục đích khác, Thủ tướng kết luận giao Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành giải quyết dứt điểm vấn  đề này để các nhà đầu tư triển khai dự án, không thể chậm trễ hơn – Thủ tưỡng nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng: Sẽ giao dự án cho tư nhân nếu doanh nghiệp Nhà nước "ôm dự án" không làm tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích