Thủ tướng “lệnh” Bộ, ngành thi hành Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản

Enternews.vn Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản từ năm 2018 tới các Bộ ngành và các địa phương.

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 15/11/2017

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 15/11/2017.

Theo đó, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 15/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Cùng với đó, Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 21/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Để triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Theo đó, từ năm 2018 và các năm tiếp theo, các Bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của 2 Luật trên.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn .

Các Bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

Đặc biệt, tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản.

Đồng thời, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. 

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình hoặc ban hành theo thẩm quyền: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy sản, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Quyết định quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực...

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng “lệnh” Bộ, ngành thi hành Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản tại chuyên mục Chỉ đạo của Chính phủ của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích