Tại Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính ngày 1/5, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8