Thủ tục đăng ký, thay đổi khoản vay nước ngoài

Enternews.vn (DĐDN) - NHNN vừa ban hành Thông tư 25/2014/TT-NHNN quy định về thủ tục đăng ký, thay đổi, chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

(DĐDN) - NHNN vừa ban hành Thông tư 25/2014/TT-NHNN quy định về thủ tục đăng ký, thay đổi, chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

1.

Khoản vay nước ngoài phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm: Khoản vay nước ngoài trung, dài hạn; Khoản vay nước ngoài ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm; Khoản vay nước ngoài ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

(Ngày rút vốn là ngày giải ngân tiền vay đối với các khoản vay bằng tiền, ngày thông quan hàng hóa đối với các khoản vay dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm và thuê tài chính)

2.

Thủ tục và hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài được quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư này.

3.

Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo ngay sau quý báo cáo, Bên đi vay phải báo cáo tình hình thực hiện các khoản vay nước ngoài ngắn, trung và dài hạn (theo Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay có trụ sở chính.

Nguồn: Công ty Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Thủ tục đăng ký, thay đổi khoản vay nước ngoài tại chuyên mục Cơ chế chính sách của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích