Chủ đề: thu hút FDI

thu hút FDI, cập nhật vào ngày: 03:01, 02/03/2021

1 2 3 4 5

Hải Dương: Hàng nghìn ha nông sản “kêu cứu”

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn ha nông sản của bà con nông dân tại tỉnh Hải Dương đã đến vụ thu hoạch đang gặp khó khăn trong tiêu thụ.