Thông tin về vụ Vũ "nhôm"

DongA Bank: “Vũ nhôm” không nắm giữ bất kỳ vị trí nào tại ngân hàng

cách đây 3 năm | DIỄN ĐÀN TÀI CHÍNH

DongA Bank: “Vũ nhôm” không nắm giữ bất kỳ vị trí nào tại ngân hàng

07:48, 27/12/2017

Tạm dừng tất cả giao dịch tài sản của ông Vũ “nhôm”

Đà Nẵng vừa tạm dừng giao dịch tài sản của ông Vũ “nhôm” cùng 3 cá nhân liên quan để phục vụ điều tra.