Thông điệp Liên bang của Trump

Trump "vấp" chỉ trích của Quốc hội khi hoãn trừng phạt Nga

cách đây 2 năm | Quốc tế

Trump "vấp" chỉ trích của Quốc hội khi hoãn trừng phạt Nga

05:40, 31/01/2018

Điều gì đặc biệt trong Thông điệp Liên bang của Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên của mình để thúc giục Quốc hội về vấn đề nhập cư và cơ sở hạ tầng.

06:30, 30/01/2018

Trump thay đổi quan điểm về thương mại đa phương

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đưa nước Mỹ trở lại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và nhấn mạnh sự cần thiết của thương mại công bằng và cùng có lợi.