Danh sách bài viết
  • Những bàn tay lặng lẽ phía sau iPhone

    Thế giới Mobile - 21/07/2007, 00:00

    Phía sau mỗi chiếc điện thoại iPhone của Apple đều có dòng chữ: “Thiết kế bởi Apple tại California. Lắp ráp tại Trung Quốc.” Tuy nhiên, Apple còn có thể viết thêm dòng chữ “Sản xuất tại Đài Loan.”