Chủ đề: thành công

thành công, cập nhật vào ngày: 18:56, 13/08/2020

2 3 4 5 6 7

Quản lý vẫn "chạy theo" sự phát triển của công nghệ số

Ông Lê Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam cho rằng: việc quản lý để thúc đẩy phát triển không gian số, công nghệ số là việc rất khó.