• VCCI: Một số quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là bất nhất và thiếu rõ ràng

  Tham mưu chính sách - 23/10/2017, 12:46

  Trả lời Công văn số 2110/TTGSNH5 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng (NHNN) về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính, quy định thành viên đầu mối thanh toán tiếp tục thu hồi tiền từ bên thuê, sử dụng số tiền thu hồi được để trả cho bên mua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy định này chưa phù hợp với bản chất của hoạt động bán khoản phải thu.

 • Doanh nghiệp dễ vi phạm vì lãi vay

  Tham mưu chính sách - 22/10/2017, 07:22

  Việc hạn chế tỷ lệ vốn vay trong xác định chi phí lãi vay khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sẽ khiến doanh nghiệp càng thêm khó khăn.

 • Quyền phủ quyết của chủ công trình hàng hải là bất hợp lý

  Tham mưu chính sách - 16/10/2017, 16:05

  Trả lời Công văn số 7585/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải, VCCI cho rằng việc dự thảo quy định trao quyền phủ quyết cho chủ công trình hàng hải trong mọi trường hợp như hiện nay là không công bằng và thiếu căn cứ.

 • Phí thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thuỷ sản vẫn còn quá cao

  Tham mưu chính sách - 13/10/2017, 12:54

  Trả lời Công văn số 11881/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính liên quan đến quy định mức thu, sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá và lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản, VCCI cho rằng: mặc dù quy định mới về mức thu đã giảm 10% so với trước đây, song mức phí này vẫn chưa hợp lý.

 • VCCI: Bộ Tài chính đánh thuế GTGT chuyển quyền sử dụng đất là sai bản chất

  Tham mưu chính sách - 07/10/2017, 14:44

  Theo VCCI, đất đai hay quyền sử dụng đất không phải là hàng hóa, dịch vụ. Trong khi GTGT là loại thuế “tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng”. Do đó, việc đánh thuế GTGT đối với chuyển quyền sử dụng đất sẽ không phù hợp với bản chất của loại thuế này.

 • Cân nhắc mức thuế chuyển nhượng vốn phù hợp hơn

  Tham mưu chính sách - 06/10/2017, 13:13

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, đề xuất của Bộ Tài chính về thuế suất đối với chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam là 1% trên giá trị chuyển nhượng trong Dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là chưa phù hợp, cần cân nhắc lại mức thuế suất này.

 • Hỗ trợ “trọn gói” cho doanh nghiệp trong chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp

  Tham mưu chính sách - 27/09/2017, 16:22

  Trả lời công văn số 7364/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhất trí với chủ trương phải ban hành Nghị định. Tuy nhiên, cách tiếp cận trong thiết kế chính sách còn dàn trài.

 • Gánh nặng thủ tục với đại lý đổi ngoại tệ

  Tham mưu chính sách - 22/09/2017, 19:04

  Trả lời Công văn số 6423/NHNN-QLNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận, chi và trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế, VCCI cho rằng dự thảo vẫn là “gánh nặng” thủ tục đối với doanh nghiệp.

 • Thiếu cơ sở pháp lý để đặt ra thủ tục hành chính mới trong khai thác khoáng sản

  Tham mưu chính sách - 21/09/2017, 08:50

  Trả lời Công văn số 3395/BTNMT-VPTLKS của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn, VCCI cho rằng, dự thảo đang thiếu cơ sở pháp lý trong việc đặt ra thủ tục hành chính mới.

 • Đề án của Bộ Nội vụ chưa làm rõ nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính

  Tham mưu chính sách - 15/09/2017, 09:03

  Trả lời Công văn số 4602/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc đề nghị tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Đề án “Đánh giá tổ chức hành chính Nhà nước” VCCI nhận định, mục tiêu của đề án dự thảo chưa thể hiện rõ nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2016 – 2020 như Quyết định 225 đã xác định.

1 2 3 4 5 6