Chủ đề: tăng trưởng kinh tế

tăng trưởng kinh tế, cập nhật vào ngày: 15:23, 18/01/2021

2 3 4 5 6 7

Năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng trưởng lành mạnh hơn

Theo TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2021 sẽ tăng trưởng theo hướng lành mạnh hơn.