Chủ đề: tai nạn giao thông

tai nạn giao thông, cập nhật vào ngày: 19:58, 07/07/2020

1 2 3

Hải Phòng: Cần tận dụng lợi thế của bất động sản công nghiệp

Sự phát triển của bất động sản công nghiệp sẽ là lợi thế để nhà đầu tư Hải Phòng bắt tay, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của cả các loại hình nhà ở.