Tái cấu trúc doanh nghiệp quân đội: Gắn kết nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng

Enternews.vn Có mặt và vững vàng bám trụ tại địa bàn chiến lược, vùng biên giới, biển đảo, các doanh nghiệp quân đội vừa phát triển sản xuất, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc...

Trong câu chuyện về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội, Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng cho biết, thực tiễn hoạt động những năm qua đã khẳng định vai trò quan trong của các doanh nghiệp quân đội trên mặt trận kinh tế. “Đội quân sản xuất” luôn có bước phát triển mới với bản lĩnh, sáng tạo và phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ.

p/Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc với Viettel

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc với Viettel

Nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, sự góp mặt của các doanh nghiệp quân đội đối với đời sồng nhân dân ngày một rõ nét, đã và đang để lại những dấu ấn quan trọng trong đời sống xã hội. Các chỉ tiêu tổng hợp năm 2016 từ các doanh nghiệp trong toàn quân cho thấy, doanh thu đạt trên 345.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 43.000 tỷ đồng. Có 30 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm; 10 doanh nghiệp có lợi nhuận trên 100 tỷ đồng/năm; 05 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 300 tỷ đồng.

  Theo dự kiến đến năm 2020, Bộ Quốc phòng sẽ còn lại 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 12 công ty cổ phần có vốn Bộ Quốc phòng quản lý, thực sự là các doanh nghiệp cần thiết cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. 

Năm 2017 doanh thu của các doanh nghiệp quân đội dự kiến đạt hơn 379.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 46.500 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 43.500 tỷ đồng, thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng. Điển hình phải kể đến TCty Viễn thông Quân đội (Viettel), TCty Bay dịch vụ Việt Nam, TCty Xây dựng Trường Sơn, Cty Tân cảng Sài Gòn, Cty Xây dựng công trình Hàng không, TCty 28, Cty May 20… Những thương hiệu không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn có mặt ở khu vực và quốc tế.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Việt Anh, một việc làm không thể thiếu và biểu hiện văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp quân đội nói riêng là trách nhiệm với xã hội và đóng góp cho xã hội qua các quỹ từ thiện, qua các cuộc quyên góp giúp đỡ các vùng khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam... Những việc làm đó không chỉ đóng góp vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp, vị thế của doanh nghiệp quân đội.

Với ý chí vươn lên không ngừng, các doanh nghiệp quân đội cùng với các doanh nghiệp trong cả nước đang khẩn trương rà soát, đánh giá lại mình, làm rõ những khó khăn tồn tại yếu kém, cũng như những tiềm năng thế mạnh trong chặng đường đã qua, nhất là những bất cập bộc lộ vừa qua để hoạch định lại chiến lược, phương hướng sản xuất – kinh doanh, cơ cấu lại ngành nghề, nguồn vốn, công nghệ, lao động, tay nghề phù hợp và điều kiện mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp quân đội được sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Số lượng doanh nghiệp quân đội được tinh giản phù hợp tổ chức, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của quân đội, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn chặt với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời bình và sẵn sàng cho thời chiến. Từ trên 300 doanh nghiệp trước năm 2000, đến nay chỉ còn 88 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng và 21 công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý.

Sau sắp xếp lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định và phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi tăng cao, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước, bảo đảm tốt hơn việc làm và tăng thu nhập của người lao động, giữ gìn và phát triển năng lực sản xuất quốc phòng.

Sẽ còn 17 DNNN

Theo Đại tá Nguyễn Việt Anh, nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh tái cơ cấu, hoạt động của các doanh nghiệp quân đội cũng cần được đổi mới toàn diện để nâng cao hiệu quả. Từ kết quả, kinh nghiệm sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội trong nhiều năm qua và yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, lần này, việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội được thực hiện với trọng tâm là sáp nhập, cơ cấu lại các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có cùng ngành nghề, quy mô nhỏ, hình thành doanh nghiệp có quy mô lớn, thương hiệu mạnh; kiên quyết cổ phần hóa, thoái vốn triệt để đối với doanh nghiệp không hoặc ít có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp không cổ phần hóa được hoặc sản xuất, kinh doanh thua lỗ...
Việc tái cơ cấu nhằm giảm mạnh số lượng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, chỉ tập trung vào những ngành, lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng của Đất nước; đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuần túy, thương mại, dịch vụ… Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội.

Theo dự kiến đến năm 2020, Bộ Quốc phòng sẽ còn lại 17 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, 12 công ty cổ phần có vốn Bộ Quốc phòng quản lý, thực sự là các doanh nghiệp cần thiết cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Bộ Quốc phòng cũng sẽ giữ nguyên 12 doanh nghiệp đang thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời hình thành 5 tổng công ty có nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật đặc chủng trên cơ sở cơ cấu lại các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Phần lớn các doanh nghiệp có quy mô phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, sau khi tái cơ cấu sẽ nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả; đáp ứng yêu cầu sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị quân sự, đảm bảo kỹ thuật trên cả ba miền chiến lược, cả ở cấp chiến lược và chiến dịch; tạo ra thế trận quốc phòng, an ninh trên từng khu vực, đồng thời có điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quân sự.

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:Sắp xếp, cơ cấu, kiện toàn lại các DN quốc phòng

Bằng nhiều hình thức sắp xếp, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại các doanh nghiệp quân đội phù hợp với yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt Ban Chỉ đạo sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp quân đội xây dựng Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và Nghị quyết về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngày 4/10/2017, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 80/TTg-ĐMDN phê duyệt Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020. Đề án này thể hiện rõ mục tiêu và quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước để làm cho doanh nghiệp quân đội mạnh lên, hoạt động hiệu quả, kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Đây là một bộ phận thuộc nội dung sắp xếp, tổ chức lại lực lượng quân đội; là bước cơ bản để tổ chức lại doanh nghiệp quân đội, gắn sản xuất kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội.

Đại tá Phạm Văn Đô - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần X20:Thành công từ cổ phần hóa

Sau khi cổ phần hóa, bên cạnh yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đảm bảo kế hoạch hàng quốc phòng, doanh nghiệp còn có áp lực mới phát sinh là đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, bảo toàn và phát huy nguồn vốn. Vượt qua những khó khăn, thách thức, Công ty đã giữ vững ổn định hoạt động và khẳng định thành công trong việc chuyển đổi mô hình, thực hiện cổ phần hóa. Đến nay, toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị của các đơn vị đều đã được đầu tư, đổi mới, mở rộng quy mô, tăng năng lực sản xuất. Sản phẩm của Công ty đã có mặt ở các nước thuộc Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ trong đó có những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt như Tây Âu, Nhật Bản, Canada… Nếu năm 2011, doanh thu của Công ty đạt 845 tỷ đồng, nộp ngân sách 72,5 tỷ đồng thì năm 2016 Công ty đã đạt doanh thu 1.012,9 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 78,9 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 2.787 người.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Tái cấu trúc doanh nghiệp quân đội: Gắn kết nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng tại chuyên mục Doanh nghiệp của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích