“Sứ mệnh”... đồng hành

Enternews.vn Báo Diễn đàn Doanh nghiệp với vai trò, sứ mệnh của mình đã tích cực triển khai NQ 09 bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã rất nỗ lực góp phần đưa Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Ngày 9/12/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW(NQ 09) về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”. Đây là lần đầu Đảng ra một nghị quyết riêng về vai trò của doanh nhân. Sự ra đời của Nghị quyết 09 cùng chuyến đi thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở VCCI (12/2011) là sự động viên khích lệ lớn lao, tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục trụ vững, vượt qua khó khăn, trở ngại, nhất là khó khăn trong quá trình hội nhập, thích ứng với các cam kết của WTO...

Sự ra đời của Nghị quyết Doanh nhân và chuyến đi thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến trụ sở VCCI (12/2011) là sự động viên khích lệ lớn lao, tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng DN Việt Nam tiếp tục trụ vững, vượt qua khó khăn, trở ngạibr class=

Sự ra đời của Nghị quyết Doanh nhân và chuyến đi thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến trụ sở VCCI (12/2011) là sự động viên khích lệ lớn lao, tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng DN Việt Nam tiếp tục trụ vững, vượt qua khó khăn, trở ngại

Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

“Người đồng hành”

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp với vai trò, sứ mệnh của mình đã tích cực triển khai NQ 09 bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, thông qua việc triển khai học tập, quán triệt, các Bộ, ngành, tỉnh, thành địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình hành động nhằm đưa NQ 09 vào cuộc sống... Đồng thời, Báo cũng đề ra các chương trình hành động thiết thực để việc thực hiện Nghị quyết này thực chất, hiệu quả.

Báo đã thường xuyên, kịp thời truyền tải thông tin các định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ để định hướng cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch phát triển và bảo đảm quyền lợi đầu tư, giảm rủi ro kinh doanh cho doanh nhân; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, nhất là trong việc thực hiện các dự án, công trình theo hình thức hợp tác công - tư.

Báo cũng luôn song hành, phản ánh tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh, về tài chính công, thuế, tài nguyên môi trường, bảo vệ người tiêu dùng; tạo lập môi trường pháp lý cho cạnh tranh lành mạnh, xoá bỏ đặc quyền và độc quyền kinh doanh, xã hội hoá đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Điển hình như: những quy định về quyền kinh tế và doanh nhân trong Hiến pháp năm 2013 là “cú hích” có sức nặng pháp lý cơ bản, quan trọng và xuyên suốt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển; Luật Doanh nghiệp(sửa đổi); Luật đầu tư(sửa đổi), Luật Hỗ trợ DNNVV; Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân…

Cánh tay nối dài

Với vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp- doanh nhân, Báo đã phối hợp với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện các chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đối với doanh nhân, doanh nghiệp, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm người đứng đầu, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua nhiều chương trình hội thảo, toạ đàm, diễn đàn, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế vùng và địa phương.

Bên cạnh đó, Báo đã hỗ trợ hiệu quả các doanh nhân xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; kịp thời tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh qua việc xuất bản ẩn phẩm sách Doanh nghiệp, doanh nhân – vinh quang và gian khó; sách Sao Vàng đất Việt cũng như trên các chuyên mục của Báo.

Diễn đàn Doanh nghiệp thường xuyên có những bài viết đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Có thể nói, tinh thần đột phá của thể chế chưa bao giờ được khởi động mạnh mẽ như bây giờ, từ Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, thông điệp Thủ tướng, một loạt các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ.

Phát huy tinh thần sự ra đời của Nghị quyết 09 - thời khắc đánh dấu sự chuyển mình của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, thời điểm mà các doanh nhân cần tận dụng tốt các cơ hội, phát huy nội lực đồng thời tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo dựng “lá chắn” vững chắc cho việc bảo vệ chủ quyền của đất nước…

Trên chặng đường đó, đã, đang và luôn có “bước chân” đồng hành của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp để góp một phần nhỏ “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” như mục tiêu của Nghị quyết 09 đề ra.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết “Sứ mệnh”... đồng hành tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích