Sứ mệnh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững

Enternews.vn Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 3 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng 140 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ thực hiện 03 nội dung: đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VII nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 3 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng 140 đại biểu chính thức.

Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 3 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng 140 đại biểu chính thức. Ảnh: Quốc Tuấn.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề ra Đảng bộ đều đạt và vượt mức: tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 98%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95 - 97%, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; kết nạp 69 đảng viên mới. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu vững mạnh. Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 5 năm liền đạt tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn nhất quán trong mọi hoạt động của cơ quan, tạo ra tinh thần đoàn kết, thống nhất từ trên xuống dưới, giải quyết kịp thời những bức xúc, những khó khăn, vướng mắc và bảo đảm cho người lao động yên tâm công tác. Vai trò của tổ chức Đảng và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, được quần chúng, người lao động tin tưởng, gắn bó.

Bằng nhiều hình thức, Đảng ủy và Đảng đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng bộ quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện thông qua việc sinh hoạt chi bộ; chú trọng việc nâng cao nhận thức sâu sắc và thực hiện nghiêm những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh ngăn chặn, chấn chỉnh công tác giáo dục tư tưởng; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục.

Ông Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, VCCI đã cùng với cộng đồng doanh nghiệp và hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp, tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước có các chủ trương, chính sách lớn kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất-kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Các hoạt động lớn, quan trọng của cơ quan VCCI đã được thực hiện, tổ chức thành công và đạt mục tiêu đề ra, góp phần tích cực cho những chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời nêu cao quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Quốc Tuấn.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Quốc Tuấn.

Bên cạnh đó, VCCI cũng kịp thời tập hợp phản ánh và tổng hợp các đề xuất, kiến nghị từ doanh nghiệp tới Chính phủ để kiến nghị các giải pháp khắc phục những hệ lụy tiêu cực do dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng pháp luật, chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, trong iai đoạn 2015-2020 VCCI đã triển khai trên ba nhóm hoạt động chính: góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tham gia quá trình hoàn thiện các chính sách hội nhập; thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, VCCI cũng chú trọng triển khai nhiều hoạt động rà soát, nghiên cứu về việc xây dựng và thực thi văn bản pháp luật, xây dựng nhiều báo cáo chuyên sâu và chuyên đề nghiên cứu về năng lực doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và thực trạng phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Còn đối với hoạt động thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong 5 năm qua, nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, VCCI đã triển khai hàng loạt Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực được Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương và địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Hoàng Quang Phòng cho biết, tình hình thế giới trong những năm tới theo dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Khoa học công nghệ phát triển rất nhanh cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của mỗi quốc gia.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các nỗ lực điều hành chính sách của Chính phủ tập trung vào việc giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề thị trường đầu ra song song với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo niềm tin cho doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức lớn trong giai đoạn hiện nay, chuẩn bị tích cực cho sự phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và nền kinh tế trong thời gian tới”. – ông Hoàng Quang Phòng nói.

Vẫn theo ông Phòng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ VCCI sẽ phối hợp với Đảng Đoàn VCCI để triển khai một cách triệt để hơn nữa các giải pháp hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của VCCI, của Đảng bộ VCCI và đòi hỏi mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Quốc Tuấn.

Để ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Quốc Tuấn.

Tại Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Ảnh: Quốc Tuấn.

Những thành công lớn của VCCI trong nhiệm kỳ vừa qua:

- Tiếp tục thực hiện điều tra, khảo sát và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục trong 15 năm kể từ năm 2005.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, VCCI định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết lên Chính phủ với hai nội dung chính: (1) Các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia. (2) Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

- VCCI đã tích cực thúc đẩy liên kết doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ đối với cộng đồng doanh nghiệp như các hoạt động đào tạo, cung cấp thông tin về chính sách hội nhập, tuyên truyền phổ biến pháp luật...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới

Đối với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng uỷ VCCI cho biết, tình hình thế giới trong những năm tới theo dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Khoa học công nghệ phát triển rất nhanh cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của mỗi quốc gia.

Theo ông Phòng, tình hình kinh tế trong nước trong những năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến việc giao thương giữa nước ta và các nước trên thế giới. Nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng bền vững, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đầu tư công, vừa kiểm soát được dịch bệnh bùng phát trở lại vừa phải phát triển kinh tế đất nước.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các nỗ lực điều hành chính sách của Chính phủ tập trung vào việc giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề thị trường đầu ra song song với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo niềm tin cho doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức lớn trong giai đoạn hiện nay, chuẩn bị tích cực cho sự phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và nền kinh tế trong thời gian tới”. – ông Hoàng Quang Phòng nói.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ VCCI sẽ phối hợp với Đảng Đoàn VCCI để triển khai một cách triệt để hơn nữa các giải pháp hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của VCCI, của Đảng bộ VCCI và đòi hỏi mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong phương hướng hoạt động của Đảng bộ VCCI nói riêng và của cả hệ thống  VCCI nói chung, đều hướng đến làm sao hỗ trợ phát triển một cách tốt nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân và các thành phần kinh tế. Để làm được điều đó, VCCI sẽ tiếp tục kiến nghị các giải pháp cụ thể để bảo vệ doanh nghiệp. Trong thời điểm khó khăn hiện tại, doanh nghiệp phải tồn tại được thì người lao động mới có việc làm, kinh tế mới phát triển được. “Đó là mục tiêu cao nhất mà VCCI đang hướng tới. Các chương trình hành động sắp tới của VCCI và của Đảng bộ VCCI cũng nhằm để thực hiện tốt nhất mục tiêu này” – ông Phòng nhấn mạnh.

Đáng chú ý, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được tiến hành với tinh thần tiết kiệm nhưng trang trọng. Đại hội đã tiết kiệm được 30 triệu đồng chi phí tổ chức. Với tinh thần tương thân, tương ái, sau Đại hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ chuyển số tiền trên tới người dân Đà Nẵng thông qua Hội Cựu chiến Binh TP Đà Nẵng.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích